چه زمانی سرمایه گذاران در دارایی های تحقیق و توسعه شرکت های مبتنی بر دانش، بصورت کلی سرمایه گذاری می کنند؟ نقش تکنولوژی و قابلیتهای مشابه و هم افزایی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
130
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

چه زمانی سرمایه گذاران در دارایی های تحقیق و توسعه شرکت های مبتنی بر دانش، بصورت کلی سرمایه گذاری می کنند؟ نقش تکنولوژی و قابلیتهای مشابه و هم افزایی

عنوان انگلیسی :

When do Acquirers Invest in the R&D Assets of Acquired Science-based Firms in Cross-border Acquisitions? The Role of Technology and Capabilities Similarity and Complementarity

ژورنال :
Long Range Planning
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630115000400
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.lrp.2015.07.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 130

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : چه زمانی سرمایه گذاران در دارایی های تحقیق و توسعه شرکت های مبتنی بر دانش، بصورت کلی سرمایه گذاری می کنند؟ نقش تکنولوژی و قابلیتهای مشابه و هم افزایی

عنوان انگلیسی : When do Acquirers Invest in the R&D Assets of Acquired Science-based Firms in Cross-border Acquisitions? The Role of Technology and Capabilities Similarity and Complementarity

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630115000400چکیده انگلیسی
Drawing on a multiple case study of acquisitions of UK biopharmaceutical firms, we develop an analytical framework that elucidates how key determinants of the knowledge base of science-based firms and their combinations through M&As interact and affect post-acquisition investment in the target’s R&D projects. We show that two factors — the complementarity/similarity of the technology, and the complementarity/similarity of the discovery and development capabilities of the target and acquiring firm — interact to produce different outcomes in terms of investment in the acquired firm’s R&D assets and for the local science and technology system.

چکیده فارسی
بر اساس یک مطالعه چندمعیاری در مورد خرید شرکت های بیوفارمونی انگلستان، ما یک چارچوب تحلیلی را توسعه می دهیم که مشخص می کند که چگونه عوامل کلیدی دانش شرکت های مبتنی بر دانش و ترکیب آنها از طریق M & A در تعاملات و سرمایه گذاری پس از خرید در پروژه های تحقیق و توسعه هدف تاثیر می گذارد. ما نشان می دهیم که دو عامل - تکمیل / شباهت تکنولوژی و مکمل / شباهت کشف و توانایی های توسعه هدف و کسب شرکت - برای ایجاد نتایج مختلف از لحاظ سرمایه گذاری در دارایی های تحقیق و توسعه شرکت سرمایه گذاری شده و برای سیستم علمی و فنی محلی می باشد .

موضوعات مقاله