یک رهنمود ویژه ایفاکننده برای تضمین کیفیت در پژوهش فرارشته

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
56
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Evaluation Quality assurance Research process Sustainable development Transdisciplinarity
کلمات کلیدی :
ارزیابی تضمین کیفیت، روند تحقیق، توسعه پایدار، میان رشته ای
عنوان فارسی :

یک رهنمود ویژه ایفاکننده برای تضمین کیفیت در پژوهش فرارشته

عنوان انگلیسی :

An actor-specific guideline for quality assurance in transdisciplinary research

ژورنال :
Futures
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328714001761
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.futures.2014.10.015
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 56

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Evaluation Quality assurance Research process Sustainable development Transdisciplinarity

کلمات کلیدی : ارزیابی تضمین کیفیت، روند تحقیق، توسعه پایدار، میان رشته ای

عنوان فارسی : یک رهنمود ویژه ایفاکننده برای تضمین کیفیت در پژوهش فرارشته

عنوان انگلیسی : An actor-specific guideline for quality assurance in transdisciplinary research

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328714001761چکیده انگلیسی
Transdisciplinarity has a long tradition – both in terms of academic discourse and research practice. The proliferation of transdisciplinary research (TDR) has, however, only progressed moderately up until now. The main reason for this is the lack of a generally accepted quality standard for TDR. In addition to meeting the quality standards of excellence of ‘normal science’, TDR is supposed to respond to a variety of societal demands. Establishing a quality standard that incorporates these requirements would only be possible in the long-term as it calls for far reaching changes on both an institutional level as well as that of science as a whole. Building up a practice of quality assurance in TDR today lays the necessary foundation to bring about such changes. The aim of this paper is to present a ready-to-use quality guideline which we intend will contribute to that foundation. The guideline is customized to such TDR that aims to bring specific knowledge to bear on policy issues relating to sustainable development. The guideline addresses three groups of actors: researchers, program mangers or donors and policymakers. It shows these actors what they can do specifically to assure the quality of the transdisciplinary research process.

چکیده فارسی
فرارشته دارای سنت طولانی است - هم به لحاظ گفتمان علمی و هم کار تحقیقاتی. با این حال، گسترش تحقیقات بین رشته ای (TDR) تا کنون تنها تا حدی پیشرفت داشته است. دلیل اصلی این عدم وجود یک استاندارد کیفیت استاندارد برای TDR است. TDR به علاوه برآورده شدن استانداردهای کیفیت برتری علم طبیعی، به انواع مختلفی از خواسته های اجتماعی پاسخ می دهد. ایجاد یک استاندارد کیفیتی که این الزامات را در بر میگیرد، تنها در طولانی مدت امکان پذیر است، زیرا به تغییرات دراز مدت در سطح نهادی و همچنین علم به عنوان یک کل نیاز دارد. ایجاد تدریجی تضمین کیفیت در TDR امروز، پایه لازم را برای ایجاد چنین تغییراتی فراهم می کند. هدف این مقاله ارائه یک راهنمای کیفیت آماده برای استفاده است که ما قصد داریم به آن پایه کمک کند. این دستورالعمل برای چنین TDR سفارشی است که هدف آن دانش خاصی را در رابطه با مسائل مربوط به سیاست های مربوط به توسعه پایدار مطرح می کند. این راهنما به سه گروه از بازیگران اشاره می کند: محققان، مدیران برنامه یا اهدا کنندگان و سیاست گذاران. این نشان می دهد که این بازیگران چه کاری می توانند انجام دهند به طور خاص برای اطمینان از کیفیت فرایند تحقیق بین رشته ای.

موضوعات مقاله