سازگاری با چالش: بررسی حمل و نقل بالغ بزرگسالان در جوامع روستایی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
27
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Older adults Transportation Rural
کلمات کلیدی :
بزرگسالان سالمند، حمل و نقل، روستایی
عنوان فارسی :

سازگاری با چالش: بررسی حمل و نقل بالغ بزرگسالان در جوامع روستایی

عنوان انگلیسی :

Adapting to challenge: Examining older adult transportation in rural communities

ژورنال :
Case Studies on Transport Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17300755
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.07.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 27

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Older adults Transportation Rural

کلمات کلیدی : بزرگسالان سالمند، حمل و نقل، روستایی

عنوان فارسی : سازگاری با چالش: بررسی حمل و نقل بالغ بزرگسالان در جوامع روستایی

عنوان انگلیسی : Adapting to challenge: Examining older adult transportation in rural communities

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17300755چکیده انگلیسی
Rural and small communities in the United States are home to a higher proportion of older adults (those aged 65 and older) than urban or suburban areas. This proportion is expected to grow over the next decade. Public transportation can play an important role in meeting the mobility needs of older adults, but transportation providers face significant challenges serving older adults in these settings. Using a set of case studies, the authors explore strategies that providers use to try to address these challenges and increase older adult transit use. These strategies include the use of flexible services, partnerships, and individualized outreach. Local context is important to service provision in small communities. Providers report generally positive results, yet most assessment rests on anecdotal evidence. There is a need for better data to determine whether older adult mobility needs are being effectively served.

چکیده فارسی
جوامع روستایی و کوچک در ایالات متحده، نسبتا بیشتر از افراد مسن (65 سال و بالاتر) نسبت به مناطق شهری یا حومه هستند. انتظار می رود این نسبت در دهه آینده رشد کند. حمل و نقل عمومی می تواند نقش مهمی را در رفع نیازهای پویایی بزرگسالان سالخورده ایفا کند، اما ارائه دهندگان حمل و نقل با چالش های بزرگی در این افراد در معرض خطر بالاتری قرار می گیرند. با استفاده از مجموعه ای از مطالعات موردی، نویسندگان کشف راهکارهایی را که ارائه دهندگان برای رسیدگی به این چالش ها و افزایش استفاده ترابری بزرگسالان ، بررسی می کنند. این استراتژی ها شامل استفاده از سرویس های انعطاف پذیر، مشارکت و همکاری فردی می باشد. زمینه محلی برای ارائه خدمات در جوامع کوچک اهمیت دارد. ارائه دهندگان به طور کلی نتایج مثبتی را گزارش می دهند، با این حال اغلب ارزیابی ها بر اساس شواهد بی نظیر است. نیاز به داده های بهتر برای تعیین اینکه آیا نیاز به حمل و نقل بالغ بزرگسالان به طور موثرتر خدمت کنند وجود دارد.

موضوعات مقاله