مديريت پروژه مديريت و مدل مرحله گرا – چارچوب تکوینی براي شركتهاي مبتني بر فناوري

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
51
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Hybrid framework Agile project management Stage-gate model IVPM2 Technology-based company
کلمات کلیدی :
چارچوب تکوینی ، مدیریت پروژه سریع ، مدل مرحله ورودی، شرکت IVPM2 مبتنی بر فناوری
عنوان فارسی :

مديريت پروژه مديريت و مدل مرحله گرا - چارچوب تکوینی براي شركتهاي مبتني بر فناوري

عنوان انگلیسی :

Agile project management and stage-gate model—A hybrid framework for technology-based companies

ژورنال :
Journal of Engineering and Technology Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923474816300054
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2016.02.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 51

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Hybrid framework Agile project management Stage-gate model IVPM2 Technology-based company

کلمات کلیدی : چارچوب تکوینی ، مدیریت پروژه سریع ، مدل مرحله ورودی، شرکت IVPM2 مبتنی بر فناوری

عنوان فارسی : مديريت پروژه مديريت و مدل مرحله گرا - چارچوب تکوینی براي شركتهاي مبتني بر فناوري

عنوان انگلیسی : Agile project management and stage-gate model—A hybrid framework for technology-based companies

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923474816300054چکیده انگلیسی
This study reports an empirical analysis of a hybrid management framework combining agile project management and stage-gate model implemented in a technology-driven project. The results indicate positive impact on the project and product development performance and suggest that combining these two approaches to balance stability with flexibility is a potential solution for managing innovation projects in high technology-based companies. The evidence indicated critical aspects to be considered, such as the proper diagnosis of organizational factors and implementation of practices, and the alignment of agile project tools (e.g., visual boards) with traditional information systems used in the stage-gate process.

چکیده فارسی
این مطالعه یک تحلیل تجربی از یک چارچوب مدیریت هیبرید ترکیبی از مدیریت پروژه های چابک و مدل مرحله ای دروازه ای که در یک پروژه مبتنی بر تکنولوژی اجرا می شود، گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر مثبت بر عملکرد پروژه و توسعه محصول و پیشنهاد می کند که ترکیب این دو رویکرد برای تعادل ثبات با انعطاف پذیری، یک راه حل بالقوه برای مدیریت پروژه های نوآوری در شرکت های مبتنی بر فناوری است. شواهد نشان می دهد جنبه های حیاتی مانند تشخیص درست عوامل سازمانی و اجرای شیوه ها و هماهنگ سازی ابزارهای برنامه چابک (به عنوان مثال، تابلوهای بصری) با سیستم های اطلاعات سنتی مورد استفاده در فرآیند مرحله-دروازه، مورد توجه قرار گرفته است.

موضوعات مقاله