یک راهبرد مدیریت شرکت هواپیمایی در بازار رقابتی حمل و نقل هوایی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
25
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Air transport industry Demand leakage Full service carrier Game theory Low cost carrier
کلمات کلیدی :
صنعت حمل و نقل هوایی، گسترش تقاضا، حامل خدمات کامل، تئوری بازی، حامل کم هزینه
عنوان فارسی :

یک راهبرد مدیریت شرکت هواپیمایی در بازار رقابتی حمل و نقل هوایی

عنوان انگلیسی :

An airline's management strategies in a competitive air transport market

ژورنال :
Journal of Air Transport Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699715001210
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2015.10.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 25

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Air transport industry Demand leakage Full service carrier Game theory Low cost carrier

کلمات کلیدی : صنعت حمل و نقل هوایی، گسترش تقاضا، حامل خدمات کامل، تئوری بازی، حامل کم هزینه

عنوان فارسی : یک راهبرد مدیریت شرکت هواپیمایی در بازار رقابتی حمل و نقل هوایی

عنوان انگلیسی : An airline's management strategies in a competitive air transport market

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699715001210چکیده انگلیسی
Over the last decade, the demand for domestic and international flights in Korea has increased substantially. To meet the strong flight demands, several low cost carriers have begun to offer flight services. In addition, full service carriers have been motivated to establish their own subsidiary low cost carriers to maintain their market share against rival low cost carriers. This paper studies the management strategies of three kinds of airlines - full service carrier, its subsidiary low cost carrier and rival low cost carrier - based on game theory in the competitive air transport market. Each airline is assumed to act as a player and chooses strategies regarding airfare, flight frequency, and the number of operating aircrafts for specific routes while maximizing its own profits. Demand leakages between the airlines are considered in the flight demand function according to the selected strategies of all airlines. Through various game situations reflecting realistic features, this study provides managerial insights that can be applied in the competitive air transport market.

چکیده فارسی
در دهه گذشته، تقاضا برای پروازهای داخلی و بین المللی در کره به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. برای پاسخگویی به درخواست های پرواز قوی، چندین حامل کم هزینه شروع به ارائه خدمات پرواز کرده اند. علاوه بر این، حاملان سرویس کامل، انگیزه خود را برای ایجاد شرکت های زیرزمینی کم هزینه خود برای حفظ سهم بازار خود را در برابر رقیبان حمل و نقل ارزان قیمت است. این مقاله استراتژی های مدیریت سه نوع خطوط هوایی را شامل می شود - سرویس دهنده کامل خدمات، شرکت های کم هزینه آن و هزینه رقیب کم هزینه - بر اساس نظریه بازی در بازار حمل و نقل هوایی رقابتی. هر شرکت هواپیمایی به عنوان یک بازیکن عمل می کند و استراتژی های مربوط به هزینه پرواز، فرکانس پرواز و تعداد هواپیماهای عملیاتی را برای مسیرهای خاص انتخاب می کند و حداکثر سود خود را به دست می آورد. نشت های تقاضا بین خطوط هوایی در تابع تقاضای پرواز با توجه به استراتژی های انتخاب شده از همه خطوط هوایی در نظر گرفته می شود. از طریق موقعیت های مختلف بازی که منعکس کننده ویژگی های واقع بینانه است، این مطالعه بینش مدیریتی را که می تواند در بازار حمل و نقل هوایی رقابتی به کار رود، فراهم می کند.

موضوعات مقاله