خصوصی سازی فرودگاه با تأمین بودجه دولتی تحت فشار: تجزیه و تحلیل انگیزه های دولت و سرمایه گذاران

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Privatization Airport regulation Concessions Public-private partnerships Portugal
کلمات کلیدی :
خصوصی سازی، مقررات فرودگاه، امتیازات، مشارکت دولتی و خصوصی، پرتغال
عنوان فارسی :

خصوصی سازی فرودگاه با تأمین بودجه دولتی تحت فشار: تجزیه و تحلیل انگیزه های دولت و سرمایه گذاران

عنوان انگلیسی :

Airport privatization with public finances under stress: An analysis of government and investor's motivations

ژورنال :
Journal of Air Transport Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699716303957
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.04.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Privatization Airport regulation Concessions Public-private partnerships Portugal

کلمات کلیدی : خصوصی سازی، مقررات فرودگاه، امتیازات، مشارکت دولتی و خصوصی، پرتغال

عنوان فارسی : خصوصی سازی فرودگاه با تأمین بودجه دولتی تحت فشار: تجزیه و تحلیل انگیزه های دولت و سرمایه گذاران

عنوان انگلیسی : Airport privatization with public finances under stress: An analysis of government and investor's motivations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969699716303957چکیده انگلیسی
The management model of airports has long stood as a central research area in the transport sector. There are a wide range of studies that focus on the potential benefits and pitfalls of private airport management. The results of these efficiency studies have not provided irrefutable evidence for the superiority of private management over public management, but the momentum towards privatizing airports is growing. The reason for privatization has been more related with privatization revenues for governments, rather than more efficient management. The search for maximizing the sale value can have negative impacts from a welfare perspective, for example, through excessive increases in tariffs for passengers. This research reflects on the motivations for governments to privatize, and is illustrated by a case study – Portugal – in which the privatization occurred as a result of three main large drivers: 1) a bailout programme by the IMF, the EU, and the ECB; 2) a revision of the regulatory model, and; 3) the need to increase the capacity of Lisbon's airport system in the medium term.

چکیده فارسی
مدل مدیریت فرودگاه ها به عنوان یک منطقه تحقیقاتی مرکزی در بخش حمل و نقل استوار است. محدوده وسیعی از مطالعات وجود دارد که بر مزایای بالقوه و مشکلات مدیریت فرودگاه خصوصی تمرکز دارد. نتایج این مطالعات کارآیی شواهد غیرقابل انکاری برای برتری مدیریت خصوصی در مدیریت عمومی ارائه نداده است، اما حرکت به سمت خصوصی سازی فرودگاه ها در حال افزایش است. دلیل خصوصی سازی بیشتر به درآمد خصوصی سازی برای دولت ها بستگی دارد، نه مدیریت کارآمدتر. جستجو برای به حداکثر رساندن ارزش فروش می تواند تاثیرات منفی از دیدگاه رفاه داشته باشد، مثلا، از طریق افزایش بیش از حد تعرفه ها برای مسافران. این تحقیق بر انگیزه دولت ها برای خصوصی سازی تأکید می کند و نشان می دهد که در یک مطالعه موردی - پرتغال - که در آن خصوصی شدن به دلیل سه پیشگام بزرگ به وقوع پیوسته است: 1) یک برنامه نجات توسط صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا ؛ 2) تجدید نظر در مدل نظارتی؛ 3) نیاز به افزایش ظرفیت سیستم فرودگاهی لیسبون در میان مدت.

موضوعات مقاله