تجزیه و تحلیل مدل موجودی EOQ با هزینه نگهداری واحد غیر مستقیم و غیر خطی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Inventory models Nonlinear holding cost Partial backordering Optimization
کلمات کلیدی :
مدل های موجودی، هزینه نگهداری غیرخطی، بازپرداخت جزئی، بهینه سازی
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل مدل موجودی EOQ با هزینه نگهداری واحد غیر مستقیم و غیر خطی

عنوان انگلیسی :

Analysis of an EOQ inventory model with partial backordering and non-linear unit holding cost

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315000092
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.01.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Inventory models Nonlinear holding cost Partial backordering Optimization

کلمات کلیدی : مدل های موجودی، هزینه نگهداری غیرخطی، بازپرداخت جزئی، بهینه سازی

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل مدل موجودی EOQ با هزینه نگهداری واحد غیر مستقیم و غیر خطی

عنوان انگلیسی : Analysis of an EOQ inventory model with partial backordering and non-linear unit holding cost

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315000092چکیده انگلیسی
In this paper, an economic order quantity inventory model is analyzed, considering that the unit cumulative holding cost has two significant components: a fixed cost which represents the cost of accommodating the item in the warehouse and a variable cost given by a potential function of the length of time over which the item is held in stock. Shortages are allowed and, during the stockout period, only a fraction of demand is partially backordered. The backordering cost includes a fixed cost and a cost linearly dependent on the length of time for which backorder exists. A solution procedure is developed for determining the optimal inventory policy. Moreover, to illustrate the effects of some parameters on the optimal policy and the minimum total inventory cost, a numerical study is developed.

چکیده فارسی
در این مقاله، یک مدل موجودی اقتصادی سفارشات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، با توجه به اینکه هزینۀ نگهداری تجمعی هزينه دو جزء مهم را شامل می شود: هزينه های ثابت كه نشان دهنده هزينه انطباق اقلام در انبار است و هزینه متغیر كه با استفاده از عملكرد بالقوه طول مدت زمانی که سهام موجود است. کمبود ها مجاز می باشند و در طول دوره ی انباشت، تنها بخش کوچکی از تقاضا، تقریبا برگشت پذیر است. هزینه پنهان شامل هزینه ثابت و هزینه ریسک وابسته به مدت زمان که برای عقد قرارداد نیز وجود دارد. یک راه حل برای تعیین سیاست موجودی بهینه سازی شده است. علاوه بر این، برای نشان دادن اثرات برخی از پارامترها در سیاست مطلوب و حداقل هزینه موجودی اقتصادی ، یک مطالعه عددی ایجاد شده است.

موضوعات مقاله