تجزیه و تحلیل و بهبود مدل های فرایند کسب و کار با استفاده از صفحات گسترده

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
53
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Business process analysis Spreadsheets Business process simulation
کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل فرایند کسب و کار، صفحات گسترده، شبیه سازی روند کسب و کار
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل و بهبود مدل های فرایند کسب و کار با استفاده از صفحات گسترده

عنوان انگلیسی :

Analysis and improvement of business process models using spreadsheets

ژورنال :
Information Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306437915001921
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.is.2015.10.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 53

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Business process analysis Spreadsheets Business process simulation

کلمات کلیدی : تجزیه و تحلیل فرایند کسب و کار، صفحات گسترده، شبیه سازی روند کسب و کار

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل و بهبود مدل های فرایند کسب و کار با استفاده از صفحات گسترده

عنوان انگلیسی : Analysis and improvement of business process models using spreadsheets

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306437915001921چکیده انگلیسی
Software in general is thoroughly analyzed before it is released to its users. Business processes often are not – at least not as thoroughly as it could be – before they are released to their users, e.g., employees or software agents. This paper ascribes this practice to the lack of suitable instruments for business process analysts, who design the processes, and aims to provide them with the necessary instruments to allow them to also analyze their processes. We use the spreadsheet paradigm to represent business process analysis tasks, such as writing metrics and assertions, running performance analysis and verification tasks, and reporting on the outcomes, and implement a spreadsheet-based tool for business process analysis. The results of two independent user studies demonstrate the viability of the approach.

چکیده فارسی
نرم افزار به طور کلی قبل از انتشار به کاربران آن کاملا تحلیل می شود. فرآیندهای کسب و کار اغلب، حداقل قبل از اینکه به کاربران خود، به عنوان مثال، کارکنان یا عوامل نرم افزاری، به حداقل برسد، تا حد امکان به همان اندازه ممکن نیست. این مقاله به این نکته اشاره دارد که فقدان ابزار مناسب برای تحلیلگران فرایند کسب و کار، که فرآیندها را طراحی می کنند، و هدف آن ارائه ابزار لازم به آنهاست تا آنها بتوانند فرایندهای خود را نیز تحلیل کنند. ما از پارادایم صفحه گسترده برای نشان دادن وظایف تجزیه و تحلیل روند کسب و کار، از جمله نوشتن معیارها و اظهارات، تجزیه و تحلیل عملکرد و وظایف تایید و گزارش دادن در مورد نتایج و استفاده از یک ابزار مبتنی بر صفحه گسترده برای تجزیه و تحلیل روند کسب و کار استفاده می کنیم. نتایج دو مطالعه مستقل کاربر نشان دهنده پایداری این رویکرد است.

موضوعات مقاله