تحلیل عدم قطعیت‌های موثر در محل و فعالیت‌های خارج از محل : مفاهیم ضمنی برای ساخت ترکیبی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
98
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Decision making Delay Discrete event simulation Integration Performance measures Prefabricated building elements Project management Resource availability Workflow variance
کلمات کلیدی :
تصمیم گیری، تاخیر، شبیه سازی رویداد گسسته، ادغام، اندازه گیری های عملکرد، اجزای ساختمان پیش ساخته، مدیریت پروژه، دسترسی به منابع، واریانس گردش کار
عنوان فارسی :

تحلیل عدم قطعیت‌های موثر در محل و فعالیت‌های خارج از محل : مفاهیم ضمنی برای ساخت ترکیبی

عنوان انگلیسی :

Analysis of interacting uncertainties in on-site and off-site activities: Implications for hybrid construction

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316000132
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.02.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 98

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Decision making Delay Discrete event simulation Integration Performance measures Prefabricated building elements Project management Resource availability Workflow variance

کلمات کلیدی : تصمیم گیری، تاخیر، شبیه سازی رویداد گسسته، ادغام، اندازه گیری های عملکرد، اجزای ساختمان پیش ساخته، مدیریت پروژه، دسترسی به منابع، واریانس گردش کار

عنوان فارسی : تحلیل عدم قطعیت‌های موثر در محل و فعالیت‌های خارج از محل : مفاهیم ضمنی برای ساخت ترکیبی

عنوان انگلیسی : Analysis of interacting uncertainties in on-site and off-site activities: Implications for hybrid construction

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316000132چکیده انگلیسی
Interaction and integration of uncertainties in on-site and off-site project activities often result in the risk of delays and schedule overruns in hybrid construction projects. To address this problem, a holistic risk analysis approach that assesses the integrating impact of uncertainties on completion times is proposed. The results of the analysis show that growth in project size and work quantities intensifies pair and group interconnection of tasks within and between groups of on-site and off-site activities, resulting in lengthened completion times and deviations from project plans. Unavailability of resources, risk seeking attitudes, and workflow variability are other major contributors to the risk of late completion in hybrid construction. While project managers often analyze on-site and off-site uncertainties separately, practical implications of the research results suggest adoption of a holistic approach in which risk management practices in the two environments are integrated. This approach significantly improves tangible performance measures in projects.

چکیده فارسی
تعامل و ادغام عدم قطعیت در فعالیت های پروژه و در خارج از سایت، اغلب در معرض خطر تاخیر و برنامه ریزی در پروژه های ساختمانی هیبریدی است. برای مقابله با این مشکل، رویکرد تجزیه و تحلیل ریسک جامع که تأثیر یکپارچه عدم قطعیت را بر زمان اتمام ارزیابی می کند، پیشنهاد شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که رشد در اندازه پروژه و میزان کار، همپوشانی جفت و گروهی وظایف در داخل و بین گروه های فعالیت در محل و خارج از محل را افزایش می دهد و موجب افزایش زمان تکمیل و انحراف از برنامه های پروژه می شود. عدم دسترسی منابع، ریسک پذیری نگرش ها و تغییر پذیری گردش کار، یکی دیگر از مهمترین عوامل خطر برای پایان دادن به اواخر ساخت ترکیبی می باشد. در حالی که مدیران پروژه اغلب به طور جداگانه تجزیه و تحلیل های سایت و غیر محل را تجزیه و تحلیل می کنند، پیامدهای عملی نتایج تحقیق پیشنهاد می دهد که یک رویکرد کل نگر باشد که در آن شیوه های مدیریت ریسک در دو محیط یکپارچه می شوند. این رویکرد به طور قابل توجهی اقدامات قابل ملاحظه ای در پروژه ها را بهبود می بخشد.

موضوعات مقاله