تجزیه و تحلیل کیفیت بازار قبل و در حین ممنوعیت کوتاه مدت فروش

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
33
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Short-selling Ban Market quality Market efficiency
کلمات کلیدی :
فروش کوتاه ، منع وجود بازار ، بازده بازار
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل کیفیت بازار قبل و در حین ممنوعیت کوتاه مدت فروش

عنوان انگلیسی :

Analysis of market quality before and during short-selling bans

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531915300702
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.11.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 33

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Short-selling Ban Market quality Market efficiency

کلمات کلیدی : فروش کوتاه ، منع وجود بازار ، بازده بازار

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل کیفیت بازار قبل و در حین ممنوعیت کوتاه مدت فروش

عنوان انگلیسی : Analysis of market quality before and during short-selling bans

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531915300702چکیده انگلیسی
We measure the impact of the August 2011 bans on covered short-selling adopted by several European countries. Our results provide evidence that the impact on prices was short-lived: the positive price impact disappears after ten days. The short-selling restrictions did not contribute to reduce the volatility of the financial stocks subjected to the bans; on the contrary, our findings indicate that volatility actually increased by a greater extent for these stocks than for other financial stocks with similar characteristics. The bans also had a negative impact on liquidity. Moreover, stocks subjected to the bans exhibit a longer delay in the assimilation of negative market news during the banning span.

چکیده فارسی
ما تاثير ممنوعيت آگوست 2011 را در مورد فروش کوتاه مدت که توسط چندين کشور اروپايی تصويب شده است، اندازه گیري می کنیم. نتایج ما شواهدی را نشان می دهد که تاثیر قیمت ها کوتاه مدت است: اثر مثبت قیمت پس از ده روز از بین می رود. محدودیت های کوتاه مدت به کاهش ضعف سهام مالی که تحت بازداشت قرار می گیرند، کمک نمی کند؛ برعکس، یافته های ما نشان می دهد که نوسانات در بیشتر موارد برای این سهام بیشتر از سایر سهام های مالی با ویژگی های مشابه افزایش می یابد. ممنوعیت ها نیز تاثیر منفی بر نقدینگی داشتند. علاوه بر این، سهام هایی که در معرض این ممنوعیت قرار دارند، تاخیر بیشتری در جذب اخبار بازار منفی در طول مدت ممنوعیت نمایش داده می شود.

موضوعات مقاله