چگونگی ارتباط کیفیت پیش‌بینی تحلیل‌گران با کارآیی سرمایه گذاری شرکت‌ها

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
24
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
72
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Investment efficiency Over-investment Under-investment analysts' forecast quality
کلمات کلیدی :
کارآیی سرمایه گذاری؛ سرمایه‌گذاری بیش از حد؛ سرمایه‌گذاری نامکفی؛ کیفیت پیش‌بینی تحلیل‌گران
عنوان فارسی :

چگونگی ارتباط کیفیت پیش‌بینی تحلیل‌گران با کارآیی سرمایه گذاری شرکت‌ها

عنوان انگلیسی :

How does analysts' forecast quality relate to corporate investment efficiency?

ژورنال :
Journal of Corporate Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119916303704
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.12.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 23

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 72

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Investment efficiency Over-investment Under-investment analysts' forecast quality

کلمات کلیدی : کارآیی سرمایه گذاری؛ سرمایه‌گذاری بیش از حد؛ سرمایه‌گذاری نامکفی؛ کیفیت پیش‌بینی تحلیل‌گران

عنوان فارسی : چگونگی ارتباط کیفیت پیش‌بینی تحلیل‌گران با کارآیی سرمایه گذاری شرکت‌ها

عنوان انگلیسی : How does analysts' forecast quality relate to corporate investment efficiency?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119916303704چکیده انگلیسی
We examine the impact of financial analysts on the efficiency of firms' investment decisions. We use the accuracy and dispersion of financial analysts' earnings forecasts as proxies of analyst expertise and quality in making forecasts. We find that high quality forecast is associated with higher investment if the firm is more likely to under-invest and lower investment if the firm is more likely to over-invest, suggesting that forecast quality increases firm-level investment efficiency. We further show that such effects are stronger for the firms with higher information asymmetry and lower institutional stock ownership. The results are consistent with the notion that higher quality of analyst forecasts increases the information environment and external monitoring, which in turn increases investment efficiency.

چکیده فارسی
ما به بررسی تاثیر تحلیل‌گران مالی بر کارآیی تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌پردازیم. ما از دقت و پراکندگی پیش‌بینی‌های مربوط به درآمدهای تحلیل‌گران مالی به عنوان پروکسی‌های کیفیت و تخصص تحلیل‌گر و کیفیت در انجام پیش‌بینی‌ها استفاده می‌کنیم. دریافتیم که پیش‌بینی با کیفیت بالا به سرمایه‌گذاری بالاتر مرتبط است اگر احتمال سرمایه‌گذاری بیشتر یا کمتر از معمول شرکت وجود داشته باشد و پیشنهاد می‌شود که کیفیت پیش‌بینی موجب افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری در سطح شرکت می‌شود. همچنین نشان دادیم که چنین تاثیراتی برای شرکت‌های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا و مالکیت نهادی سهام پایین‌تر قدرتمند‌تر است. نتایج با این مفهوم که کیفیت بالاتر پیش‌بینی‌های تحلیل موجب افزایش محیط اطلاعاتی و پایش خارجی می‌شود که به نوبه خود موجب کارآیی سرمایه‌گذاری می‌شود.

موضوعات مقاله