یک مدل فرایند تحلیلی برای اولویت بندی خطرات در پروژه های مگا

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
113
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Risk assessment Analytical Network Process Megaproject Decision making
کلمات کلیدی :
ارزیابی ریسک، فرآیند شبکه تحلیلی، پروژه مگا، تصمیم گیری
عنوان فارسی :

یک مدل فرایند تحلیلی برای اولویت بندی خطرات در پروژه های مگا

عنوان انگلیسی :

An Analytical Network Process model for risks prioritisation in megaprojects

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315001386
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.08.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 113

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Risk assessment Analytical Network Process Megaproject Decision making

کلمات کلیدی : ارزیابی ریسک، فرآیند شبکه تحلیلی، پروژه مگا، تصمیم گیری

عنوان فارسی : یک مدل فرایند تحلیلی برای اولویت بندی خطرات در پروژه های مگا

عنوان انگلیسی : An Analytical Network Process model for risks prioritisation in megaprojects

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315001386چکیده انگلیسی
Megaprojects are complex and expensive projects that often involve social, technical, economic, environmental and political (STEEP) challenges to project management. Despite these challenges, project owners and financiers continue to invest large sums of money in megaprojects that run high risks of being over schedule and over budget. While some degree of cost and schedule risks are considered during project planning, the challenge of modelling risks interactions and impacts on project performance still remains. To tackle this technical problem, this research adopted the Analytical Network Process and combined it with a new Risk Priority Index as an innovative approach to model risks analytically based on data collected from the Edinburgh Tram Network project at the construction phase. The approach provides an interactive way for developers to prioritise risks across the project supply network and to initiate timely mitigation strategies against significant cost and time consequences of STEEP risks on megaproject performance.

چکیده فارسی
پروژه های پیچیده و گران قیمت پروژه هایی هستند که اغلب شامل چالش های اجتماعی، فنی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی (STEEP) برای مدیریت پروژه می شوند. با وجود این چالش ها، صاحبان پروژه ها و سرمایه داران همچنان سرمایه های زیادی را در پروژه های بزرگ سرمایه گذاری می کنند که خطرات بالایی را نسبت به برنامه ریزی و بیش از بودجه دارند. در حالی که برخی از خطرات هزینه و برنامه ریزی در هنگام برنامه ریزی پروژه در نظر گرفته می شود، چالش مدل سازی خطرات تعاملات و تاثیرات بر عملکرد پروژه همچنان باقی است. برای مقابله با این مشکل فنی، این تحقیق فرایند شبکه تحلیلی را اتخاذ کرده و آن را با یک شاخص اولویت خطر جدید به عنوان رویکرد نوآورانه برای مدل سازی خطرات تحلیلی بر اساس داده های جمع آوری شده از پروژه شبکه تراموا ادینبورگ در مرحله ساخت و ساز، ترکیب کرد. این رویکرد یک راه تعاملی برای توسعه دهندگان فراهم می کند تا اولویت بندی خطرات در شبکه ارائه دهنده خدمات پروژه و راهبردهای مقابله به موقع در برابر عواقب ناشی از هزینه و زمان معین از خطرات STEEP در عملکرد پروژه های مگا ایجاد کنند.

موضوعات مقاله