تجزیه و تحلیل پروژه های تحقیق و توسعه در مورد محصولات بهداشتی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
44
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D Portfolio management Technology strategy
کلمات کلیدی :
تحقیق و توسعه، مدیریت چندگانه ، استراتژی فناوری
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل پروژه های تحقیق و توسعه در مورد محصولات بهداشتی

عنوان انگلیسی :

Analyzing R&D projects on health products

ژورنال :
RAI Revista de Administração e Inovação
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203916300195
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rai.2016.06.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 44

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D Portfolio management Technology strategy

کلمات کلیدی : تحقیق و توسعه، مدیریت چندگانه ، استراتژی فناوری

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل پروژه های تحقیق و توسعه در مورد محصولات بهداشتی

عنوان انگلیسی : Analyzing R&D projects on health products

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203916300195چکیده انگلیسی
The resources invested in research do not guarantee an immediate practical application. Companies and government increasingly seek mechanisms for prioritizing R&D projects appropriately when resources are insufficient. This study's objective was to develop and present a methodology used to evaluate the portfolio of research and help choosing the best investments in research. This methodology was applied at the Butanta Institute, in Brazil, an organization responsible for researching and developing, among other medicines, vaccines and other chemicals, Onco BCG, a medication for the treatment of bladder cancer. In the article, we present and analyze the methodology used at Butanta Institute. Conclusions show that literature on R&D portfolio management advises the use of risk and return criteria, when choosing among projects. In the case study of Butanta, the methodology of choice was based more on the customer's perspective.

چکیده فارسی
منابع سرمایه گذاری شده در تحقیق، کاربرد عملی فوری را تضمین نمی کنند. شرکت ها و دولت به طور فزاینده ای مکانیسم هایی را برای تعیین اولویت پروژه های تحقیق و توسعه مناسب زمانی که منابع کافی نیستند. هدف این مطالعه، توسعه و ارائه روش شناسی مورد استفاده برای ارزیابی نمونه کارها از تحقیق و کمک به انتخاب بهترین سرمایه گذاری در تحقیق است. این روش در موسسه بوتانات در برزیل، سازمان تحقیق و توسعه، در میان سایر داروها، واکسن ها و سایر مواد شیمیایی، Onco BCG، دارو برای درمان سرطان مثانه استفاده شد. در مقاله ما راه و روش مورد استفاده در موسسه بوتانتا را ارائه و تحلیل می کنیم. نتیجه گیری نشان می دهد که مطالعه در مورد مدیریت پورتفولیو در تحقیق و توسعه، در انتخاب پروژه ها، از معیارهای ریسک و بازده استفاده می کند. در مطالعه موردی بوتانتا ، روش انتخاب به دیدگاه مشتری بستگی دارد.

موضوعات مقاله