تجزیه و تحلیل ریسک نوسان و حق بیمه در قراردادهای اختیاری: یک نظریه جدید

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
21
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
55
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Implied volatility surface Option realized volatility Expected volatility surface Volatility risk premium Vega-gamma-vanna-volga Proportional variance dynamics
کلمات کلیدی :
سطح بی ثباتی درنظر گرفته شده، اختیار متوجه نوسان، سطح بی ثباتی پیش بینی شده، حق بیمه نوسان پذیری، وگا گاما ونوا ولگا، پویایی واریانس نرمال
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل ریسک نوسان و حق بیمه در قراردادهای اختیاری: یک نظریه جدید

عنوان انگلیسی :

Analyzing volatility risk and risk premium in option contracts: A new theory

ژورنال :
Journal of Financial Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X16000052
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.01.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 20

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 55

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Implied volatility surface Option realized volatility Expected volatility surface Volatility risk premium Vega-gamma-vanna-volga Proportional variance dynamics

کلمات کلیدی : سطح بی ثباتی درنظر گرفته شده، اختیار متوجه نوسان، سطح بی ثباتی پیش بینی شده، حق بیمه نوسان پذیری، وگا گاما ونوا ولگا، پویایی واریانس نرمال

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل ریسک نوسان و حق بیمه در قراردادهای اختیاری: یک نظریه جدید

عنوان انگلیسی : Analyzing volatility risk and risk premium in option contracts: A new theory

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X16000052چکیده انگلیسی
We develop a new option pricing framework that tightly integrates with how institutional investors manage options positions. The framework starts with the near-term dynamics of the implied volatility surface and derives no-arbitrage constraints on its current shape. Within this framework, we show that just like option implied volatilities, realized and expected volatilities can also be constructed specific to, and different across, option contracts. Applying the new theory to the S&P 500 index time series and options data, we extract volatility risk and risk premium from the volatility surfaces, and find that the extracted risk premium significantly predicts future stock returns.

چکیده فارسی
ما یک چارچوب قیمت جدید اختیاری را توسعه می دهیم که به شدت با این که سرمایه گذاران نهادی موقعیت های انتخابی را ادغام می کنند، ادغام می شود. چارچوب با دینامیک کوتاه مدت سطح نوسان پذیری آغاز می شود و محدودیت های بدون ارجاع را بر شکل فعلی آن می گیرد. در این چارچوب، ما نشان می دهیم که درست مثل گزینه اختلاف معنی دار، تحولات متوجه و انتظار می رود همچنین می تواند به قراردادهای گزینه خاص و متنوع در اختیارتان قرار گیرد. با استفاده از نظریه جدید به سری زمان و شاخص گزینه های شاخص S & P 500، ما از خطر سطوح نوسان پذیری ریسک نوسان است و ریسک را به دست می آوریم و می بینیم که حق بیمه ریسک استخراج شده به طور قابل توجهی بازده سهام آینده را پیش بینی می کند.

موضوعات مقاله