پیش‌بینی انتقال مدیریت بین نسلی : نوعی از طرح‌های رهبری نسل آتی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
70
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Next generation Succession Role transition Entrepreneurial preparedness Identity
کلمات کلیدی :
نسل بعدی؛ جانشینی؛ انتقال سمت؛ آمادگی کارآفرینی، هویت
عنوان فارسی :

پیش‌بینی انتقال مدیریت بین نسلی : نوعی از طرح‌های رهبری نسل آتی

عنوان انگلیسی :

Anticipating intergenerational management transfer of family firms: A typology of next generation’s future leadership projections

ژورنال :
Futures
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328715300410
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.10.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 70

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Next generation Succession Role transition Entrepreneurial preparedness Identity

کلمات کلیدی : نسل بعدی؛ جانشینی؛ انتقال سمت؛ آمادگی کارآفرینی، هویت

عنوان فارسی : پیش‌بینی انتقال مدیریت بین نسلی : نوعی از طرح‌های رهبری نسل آتی

عنوان انگلیسی : Anticipating intergenerational management transfer of family firms: A typology of next generation’s future leadership projections

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328715300410چکیده انگلیسی
A key assumption in family business research and practice is that for family businesses to have a future, succession must be secured. Because family businesses are hybrid organizations with partially or totally overlapping family and business identities, a second consensual assumption is shared by most family business scholars and entrepreneurs: the business needs to stay in the family, so intra-family succession is the optimal ownership and management transfer solution. Yet both assumptions adopt the perspective of the business founder or the current family business leader. Next generations are rarely asked to express their thoughts and feelings about the future of the family firms that they are expected to protect, develop and pass on to their own children. Do next generation members share these two assumptions or do they envision their potential leadership role differently, expressing alternative views about the meaning and scope of family business succession? In this article, we present and discuss four alternative future leadership projections generated by a group of 14 next generation members participating in a training workshop held in the west of France in August 2013.

چکیده فارسی
فرض اصلی در روند و تحقیقات کسب و کار خانوادگی این است که برای کسب و کارهایی از این نوع، مسئله جانشینی و آینده باید تضمین شود. از آنجا که این نوع کسب و کارها، در واقع سازمان‌های هیبریدی با همپوشانی کلی یا جزئی هویت‌های خانوادگی و کسب و کار محسوب می‌شوند، دومین فرضیه رضایتی میان اکثر کارآفرینان و محققان کسب و کارهای خانوادگی مشترک است: لازم است که کسب و کار در خانواده بماند، بنابراین، تعامل درون خانواده، مالکیت بهینه و راه حل انتقال مدیریت است. با وجود این، هر دو فرضیه چشم انداز بنیانگذار کسب و کار یا رهبر فعلی کسب و کار خانوادگی را اتخاذ می‌کند. به ندرت از افکار و احساسات نسل‌های دیگر در در مورد آینده شرکت‌های خانوادگی سوال می‌شود؛ شرکت‌های خانوادگی که انتظار حفاظت، گسترش و انتقال آن به فرزندان می‌رود. آیا اعضای نسل آینده این دو فرضیه را به اشتراک می‌گذارند یا اینکه نقش رهبری بالقوه خود را به گونه‌ای متفاوت در نظر می‌گیرند و به بیان دیدگاههای جایگزین در مورد معنا و حیطۀ جانشینی کسب و کار خانوادگی می‌پردازند؟ در این مقاله، به ارائه و بحث در مورد طرح‌های جایگزین رهبری در آینده می‌پردازیم که از سوی گروهی از 14 عضو نسل آتی شرکت‌کننده در کارگروه آموزشی برگزار شده در غرب فرانسه در آگوست سال 2013، مطرح شد.

موضوعات مقاله