بررسی استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) در تحقیقات مدیریت پروژه ساخت و ساز

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
107
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Social network analysis Stakeholder theory Construction project management Review
کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی، نظریه ذینفعان، مدیریت پروژه ساختمانی، نقد
عنوان فارسی :

بررسی استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) در تحقیقات مدیریت پروژه ساخت و ساز

عنوان انگلیسی :

Review of the application of social network analysis (SNA) in construction project management research

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300448
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.06.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 107

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Social network analysis Stakeholder theory Construction project management Review

کلمات کلیدی : تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی، نظریه ذینفعان، مدیریت پروژه ساختمانی، نقد

عنوان فارسی : بررسی استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) در تحقیقات مدیریت پروژه ساخت و ساز

عنوان انگلیسی : Review of the application of social network analysis (SNA) in construction project management research

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300448چکیده انگلیسی
Over the past two decades, social network analysis (SNA) has elicited increasing attention in construction project management (CPM) research as a response to the emerging perspective of viewing projects as network-based organizational organizations. However, a thorough review of SNA application in CPM research is unavailable. This study aims to address this gap by reviewing 63 SNA papers published in eight peer-reviewed journals from 1997 to 2015 to ascertain the status of this research area and identify future research directions. The papers are analyzed in terms of institutional and individual contribution, citations, topic coverage and research design and methodologies. Three research directions, namely, internal stakeholder networks for outcome-related values, external stakeholder networks for process-related values, and external stakeholder networks for outcome-related values, are identified. The findings of this study are believed to provide useful references for the future application of SNA in CPM research.

چکیده فارسی
در طی دو دهه گذشته، تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی(SNA) توجه بیشتری را در تحقیق مدیریت پروژه های ساختمانی (CPM) به عنوان پاسخی به چشم انداز در حال ظهور مشاهده پروژه ها به عنوان سازمان های مبتنی بر شبکه به ارمغان آورده است. با این حال، یک بررسی کامل از برنامه SNA در تحقیق CPM در دسترس نیست. این مطالعه با هدف بررسی این خلا با بررسی 63 مقاله SNA منتشر شده در هشت مجله بررسی شده از سال 1997 تا 2015 به منظور تعیین وضعیت این منطقه تحقیقاتی و شناسایی مسیرهای تحقیق آینده است. مقالات از لحاظ مشارکت، استناد، پوشش موضوع و طراحی تحقیق و روش شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. سه مسیر تحقیقاتی، یعنی شبکه های ذینفع داخلی برای ارزش های مرتبط با نتایج، شبکه های ذینفع خارجی برای ارزش های مربوط به فرایند و شبکه های ذینفع خارجی برای مقادیر مربوط به نتایج شناسایی شده اند. اعتقاد بر این است که یافته های این پژوهش، منابع مفید برای استفاده در آینده از SNA در تحقیق CPM است.

موضوعات مقاله