اعمال نظریه های نهادی به مدیریت پروژه های بزرگ

Elsevier تومان 88,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
92
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Megaprojects Institutional theory Project management Project organizing Managing the socio-political context Project management research
کلمات کلیدی :
پروژه های مگا، نظریه نهادی، مدیریت پروژه، سازماندهی پروژه، مدیریت وضعیت اجتماعی و سیاسی، تحقیق مدیریت پروژه
عنوان فارسی :

اعمال نظریه های نهادی به مدیریت پروژه های بزرگ

عنوان انگلیسی :

Applying institutional theories to managing megaprojects

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302296
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.06.006
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 92

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Megaprojects Institutional theory Project management Project organizing Managing the socio-political context Project management research

کلمات کلیدی : پروژه های مگا، نظریه نهادی، مدیریت پروژه، سازماندهی پروژه، مدیریت وضعیت اجتماعی و سیاسی، تحقیق مدیریت پروژه

عنوان فارسی : اعمال نظریه های نهادی به مدیریت پروژه های بزرگ

عنوان انگلیسی : Applying institutional theories to managing megaprojects

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302296چکیده انگلیسی
This paper contributes to Rodney Turner's initiative to develop a theory of project management from practice. Organizational scholars studying strategy suggest that more attention needs to be paid to practices involved in organizing, as well as the institutional contexts in which these practices are embedded. Taking a cue from strategy-in-practice approaches, it is proposed that institutional theories can be used to address some questions that have not been answered adequately regarding megaprojects. Institutional theories also seem to be gaining the attention of scholars investigating large, global, infrastructure projects as reported in engineering, management and construction journals. Increasingly, it is evident that the problem areas attached to these projects stretch beyond technical issues: they must be considered as socio-technical endeavours embedded in complex institutional frames. The authors suggest that studying how to deal with institutional differences in the environment of megaprojects has both theoretical and practical implications.

چکیده فارسی
این مقاله به ابتکار رادنی ترنر برای ایجاد نظریه مدیریت پروژه از تمرین کمک می کند. محققان سازمان یافته در مورد استراتژی مطالعه نشان می دهند که توجه بیشتر به شیوه های سازماندهی و همچنین زمینه های سازمانی که این شیوه ها در آن تعبیه شده است، مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به رویکردهای استراتژی در عمل، پیشنهاد می شود که نظریه های نهادی بتوانند به برخی سوالات پاسخ دهند که به اندازه کافی در مورد پروژه های بزرگ پاسخ داده نشده است. به نظر می رسد نظریه های نهادی نیز توجه دانشمندان را به تحقیقات در مورد پروژه های زیربنایی بزرگ، جهانی، که در مجلات مهندسی، مدیریت و ساخت و ساز گزارش شده است، به دست آورند. به طور فزاینده، مشخص است که حوزه های مشکوک مربوط به این پروژه ها فراتر از مسائل فنی هستند: آنها باید به عنوان تلاش های اجتماعی و فنی در قالب فرایندهای نهادی پیچیده تعبیه شوند. نویسندگان پیشنهاد می کنند که مطالعه نحوه برخورد با اختلافات نهادی در محیط پروژه های بزرگ، مفاهیم نظری و عملی داشته باشد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 88,000