اعمال نتایج نظرسنجی ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه: برنامه آموزش ملی دیابت

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
18
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Program evaluation Strategic planning Program improvement Diabetes National health
کلمات کلیدی :
ارزیابی برنامه، برنامه ریزی استراتژیک، بهبود برنامه، دیابت، سلامت ملی
عنوان فارسی :

اعمال نتایج نظرسنجی ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه: برنامه آموزش ملی دیابت

عنوان انگلیسی :

Applying national survey results for strategic planning and program improvement: The National Diabetes Education Program

ژورنال :
Evaluation and Program Planning
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014971891400113X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2014.10.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 18

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Program evaluation Strategic planning Program improvement Diabetes National health

کلمات کلیدی : ارزیابی برنامه، برنامه ریزی استراتژیک، بهبود برنامه، دیابت، سلامت ملی

عنوان فارسی : اعمال نتایج نظرسنجی ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه: برنامه آموزش ملی دیابت

عنوان انگلیسی : Applying national survey results for strategic planning and program improvement: The National Diabetes Education Program

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014971891400113Xچکیده انگلیسی
Since the 1970s, the federal government has spearheaded major national education programs to reduce the burden of chronic diseases in the United States. These prevention and disease management programs communicate critical information to the public, those affected by the disease, and health care providers. The National Diabetes Education Program (NDEP), the leading federal program on diabetes sponsored by the National Institutes of Health (NIH) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), uses primary and secondary quantitative data and qualitative audience research to guide program planning and evaluation. Since 2006, the NDEP has filled the gaps in existing quantitative data sources by conducting its own population-based survey, the NDEP National Diabetes Survey (NNDS). The NNDS is conducted every 2–3 years and tracks changes in knowledge, attitudes and practice indicators in key target audiences. This article describes how the NDEP has used the NNDS as a key component of its evaluation framework and how it applies the survey results for strategic planning and program improvement. The NDEP's use of the NNDS illustrates how a program evaluation framework that includes periodic population-based surveys can serve as an evaluation model for similar national health education programs.

چکیده فارسی
از دهه 1970 دولت فدرال برنامه های اصلی آموزش ملی را برای کاهش بار بیماری های مزمن در ایالات متحده هدایت کرده است. این برنامه های پیشگیری و مدیریت بیماری اطلاعات حیاتی را به عموم مردم، بیماران مبتلا به بیماری و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی می دهد. برنامه ملی آموزش دیابت (NDEP)، برنامه پیشرو فدرال در زمینه دیابت که توسط موسسه ملی بهداشت (NIH) و مراکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) حمایت می کند، از داده های کمیاب اولیه و ثانویه و تحقیقات مخاطبان کیفی برای هدایت برنامه استفاده می کند برنامه ریزی و ارزیابی. از سال 2006، NDEP با انجام نظرسنجی مبتنی بر جمعیت خود، NDEP بررسی ملی دیابت (NNDS)، شکاف های موجود در منابع کمی اطلاعات موجود را پر کرده است. NNDS هر 2-3 ساله اجرا می شود و تغییرات در دانش، نگرش ها و شاخص های تمرین را در مخاطبان هدف اصلی دنبال می کند. این مقاله نحوه استفاده از NDEP از NNDS را به عنوان جزء کلیدی چارچوب ارزیابی آن و نحوه استفاده از نتایج آن برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه می دهد. استفاده از NDEP از NNDS نشان می دهد چطور یک چارچوب ارزیابی برنامه ای که شامل نظرسنجی های مبتنی بر جمعیت های دوره ای می تواند به عنوان یک مدل ارزیابی برای برنامه های مشابه آموزش ملی آموزش بهداشت باشد.

موضوعات مقاله