ارزیابی بازدهی‌های غیرعادی: نمونه‌ای از شرکت‌های اکتسابی ادغام و تملک (M&A) چینی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
32
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Acquisition China Consideration Merger Event window Non-parametric
کلمات کلیدی :
اکتساب؛ چین؛ ملاحظات؛ ادغام؛ پنجرۀ رویداد؛ غیرپارامتری
عنوان فارسی :

عنوان انگلیسی :

ارزیابی بازدهی‌های غیرعادی: نمونه‌ای از شرکت‌های اکتسابی ادغام و تملک (M&A) چینی

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916300976
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.05.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 32

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Acquisition China Consideration Merger Event window Non-parametric

کلمات کلیدی : اکتساب؛ چین؛ ملاحظات؛ ادغام؛ پنجرۀ رویداد؛ غیرپارامتری

عنوان فارسی :

عنوان انگلیسی : ارزیابی بازدهی‌های غیرعادی: نمونه‌ای از شرکت‌های اکتسابی ادغام و تملک (M&A) چینی

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916300976چکیده انگلیسی
This paper analyzes the economic benefits that accrue to Chinese acquiring firms. Our sample is based on 279 Chinese acquiring firms from 1990 until 2008 and leads to three main findings: i) Chinese acquirers have positive abnormal returns in contrast to western acquirers which tend to earn negative abnormal returns; ii) Chinese takeovers involving alternative modes of consideration have higher abnormal returns than cash deals, again in contrast to western acquirers where cash deals earn higher returns, and iii) The difference in the abnormal returns between alternative and cash deals for Chinese acquirers is driven by highly valued firms.

چکیده فارسی
این مقاله به تحلیل مزایای اقتصادی به دست آمده از سوی شرکت‌های چینی می‌پردازد. نمونه ما بر مبتنی بر 279 شرکت اکتسابی چینی از سال 1990 تا 2008 است و به سه یافته‌ اصلی منتهی شد: 1) تحصیل‌کنندگان چینی بازدهی‌های غیرعادی مثبتی را در مقایسه با تحصیل‌کنندگان غربی داشتند که به کسب بازدهی‌های غیرعادی منفی منتج شد؛ 2) تصدی‌گری‌های چینی شامل روش‌های جایگزین برخورداری از بازدهی‌های غیرمعمول بالاتر از معاملات نقدی است که مجدداً در مغایرت با تحصیل‌کنندگان غربی است که در آن معاملات نقدی بازدهی‌های بالاتری کسب می‌کنند و 3) تفاوت در بازدهی‌های غیرعادی بین معاملات نقدی و جایگزین برای تحصیل‌کنندگان چینی از سوی شرکت‌های بسیار ارزشمند حاصل شده است.

موضوعات مقاله