ارزیابی سیستم در سیستم های ایمنی مبتنی بر طرح های جاده ای: با استفاده از تجزیه و تحلیل کار شناختی برای ارزیابی طرح های تقاطع

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
68
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Cognitive work analysis Strategies analysis diagram Intersection design Systems approach Safe systems
کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل کار شناختی، نمودار تجزیه و تحلیل استراتژیک، طراحی تقاطع، رویکرد سیستمی، سیستم ایمن
عنوان فارسی :

ارزیابی سیستم در سیستم های ایمنی مبتنی بر طرح های جاده ای: با استفاده از تجزیه و تحلیل کار شناختی برای ارزیابی طرح های تقاطع

عنوان انگلیسی :

Assessing the ‘system’ in safe systems-based road designs: Using cognitive work analysis to evaluate intersection designs

ژورنال :
Accident Analysis & Prevention
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457513003990
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.aap.2013.10.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 68

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Cognitive work analysis Strategies analysis diagram Intersection design Systems approach Safe systems

کلمات کلیدی : تجزیه و تحلیل کار شناختی، نمودار تجزیه و تحلیل استراتژیک، طراحی تقاطع، رویکرد سیستمی، سیستم ایمن

عنوان فارسی : ارزیابی سیستم در سیستم های ایمنی مبتنی بر طرح های جاده ای: با استفاده از تجزیه و تحلیل کار شناختی برای ارزیابی طرح های تقاطع

عنوان انگلیسی : Assessing the ‘system’ in safe systems-based road designs: Using cognitive work analysis to evaluate intersection designs

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457513003990چکیده انگلیسی
While a safe systems approach has long been acknowledged as the underlying philosophy of contemporary road safety strategies, systemic applications are sparse. This article argues that systems-based methods from the discipline of Ergonomics have a key role to play in road transport design and evaluation. To demonstrate, the Cognitive Work Analysis framework was used to evaluate two road designs – a traditional Melbourne intersection and a cut-through design for future intersections based on road safety safe systems principles. The results demonstrate that, although the cut-through intersection appears different in layout from the traditional intersection, system constraints are not markedly different. Furthermore, the analyses demonstrated that redistribution of constraints in the cut-through intersection resulted in emergent behaviour, which was not anticipated and could prove problematic. Further, based on the lack of understanding of emergent behaviour, similar design induced problems are apparent across both intersections. Specifically, incompatibilities between infrastructure, vehicles and different road users were not dealt with by the proposed design changes. The importance of applying systems methods in the design and evaluation of road transport systems is discussed.

چکیده فارسی
در حالی که یک رویکرد سیستم ایمنی به عنوان فلسفه اصلی راهبردهای ایمنی جاده معاصر، برنامه های کاربردی سیستماتیک کمیاب است. این مقاله استدلال می کند که روش های مبتنی بر سیستم از رشته ارگونومیک نقش کلیدی در طراحی و ارزیابی حمل و نقل جاده ای دارند. برای نشان دادن، چارچوب تجزیه و تحلیل کار شناختی برای ارزیابی دو طرح جاده مورد استفاده قرار گرفت - یک تقاطع سنتی ملبورن و یک طرح برش برای تقاطع های آینده بر اساس اصول سیستم ایمنی جاده ها است. نتایج نشان می دهد که هرچند تقاطع برش از نظر تقاطع سنتی متفاوت است، محدودیت های سیستم به طور قابل توجهی متفاوت نیستند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل ها نشان داد که توزیع مجدد محدودیت ها در تقاطع برش منجر به رفتارهای ظالمانه شد که پیش بینی نشده بود و می تواند مشکل ساز باشد. علاوه بر این، بر اساس عدم درک رفتارهای ظهور، طراحی های مشابهی باعث ایجاد مشکلات در هر دو تقاطع می شوند. به طور خاص، عدم سازگاری بین زیرساخت ها، وسایل نقلیه و کاربردهای مختلف جاده با تغییرات طراحی پیشنهادی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. اهمیت استفاده از روش های سیستم در طراحی و ارزیابی سیستم های حمل و نقل جاده ای مورد بحث قرار گرفته است.

موضوعات مقاله