کدام یک از روش های ارزش گذاری و استهلاک دارایی باید برای تاسیسات مورد استفاده قرار گیرد؟ یک مقایسه بر اساس تحلیل و شبیه سازی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Asset valuation Depreciation method Rate regulation Monte Carlo simulation
کلمات کلیدی :
ارزش گذاری دارایی، روش استهلاک، مقررات نرخ، شبیه سازی مونت کارلو
عنوان فارسی :

کدام یک از روش های ارزش گذاری و استهلاک دارایی باید برای تاسیسات مورد استفاده قرار گیرد؟ یک مقایسه بر اساس تحلیل و شبیه سازی

عنوان انگلیسی :

Which asset valuation and depreciation method should be used for regulated utilities? An analytical and simulation-based comparison

ژورنال :
Utilities Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178716301151
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jup.2016.05.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Asset valuation Depreciation method Rate regulation Monte Carlo simulation

کلمات کلیدی : ارزش گذاری دارایی، روش استهلاک، مقررات نرخ، شبیه سازی مونت کارلو

عنوان فارسی : کدام یک از روش های ارزش گذاری و استهلاک دارایی باید برای تاسیسات مورد استفاده قرار گیرد؟ یک مقایسه بر اساس تحلیل و شبیه سازی

عنوان انگلیسی : Which asset valuation and depreciation method should be used for regulated utilities? An analytical and simulation-based comparison

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178716301151چکیده انگلیسی
Capital charges constitute the major share of costs in regulated network industries; in regulatory practice, however, no universally accepted method of depreciation exists. This paper compares the most commonly used asset valuation and depreciation methods according to their provision of adequate investment incentives, their compatibility with market developments, and their consistency with financial accounting principles. Current replacement-cost and annuity depreciation are found to be the most advantageous methods. The structural differences between these two methods are presented in detail. A simulation analysis indicates that the differences among the depreciation methods are less pronounced for sets of multiple assets but remain very large for certain parameter constellations, particularly those with substantial asset price changes and long asset lives.

چکیده فارسی
هزینه های سرمایه بخش عمده ای از هزینه ها در صنایع شبکه های تنظیم شده را تشکیل می دهند؛ با این حال، در قوانین نظارتی، هیچ روش جهانی استهلاک وجود ندارد. در این مقاله، روش های ارزیابی و استفاده از دارایی اغلب مورد استفاده قرار می گیرد و براساس ارائه آنها از انگیزه های سرمایه گذاری مناسب، سازگاری آنها با تحولات بازار و سازگاری آنها با اصول حسابداری مالی مقایسه می شود. بدست آوردن هزینه جبران جایگزینی و تخفیف سالیانه بهترین روش است. تفاوت ساختاری بین این دو روش در جزئیات ارائه شده است. تجزیه و تحلیل شبیه سازی نشان می دهد که تفاوت بین روش های استهلاک برای مجموعه ای از دارایی های چندگانه کمتر مشخص است، اما برای صورت های خاصی از پارامترهای خاص، به ویژه آنهایی که تغییرات قیمت دارایی ها و زندگی درازمدت دارند، بسیار زیاد است.

موضوعات مقاله