اختصاص دادن دانش آموزان به مدارس برای به حداقل رساندن هزینه های حمل و نقل و تنوع اجتماعی و اقتصادی بین مدارس

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
29
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
School districting Assignment problem Multiple criteria decision making Integer programming Deviation-based objective approach
کلمات کلیدی :
مدارس منطقه ای، مشکل اختصاص، تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی عدد صحیح، رویکرد عینی مبتنی بر انحراف متوسط
عنوان فارسی :

اختصاص دادن دانش آموزان به مدارس برای به حداقل رساندن هزینه های حمل و نقل و تنوع اجتماعی و اقتصادی بین مدارس

عنوان انگلیسی :

Assigning students to schools to minimize both transportation costs and socioeconomic variation between schools

ژورنال :
Socio-Economic Planning Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038012116301756
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.seps.2017.09.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 29

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : School districting Assignment problem Multiple criteria decision making Integer programming Deviation-based objective approach

کلمات کلیدی : مدارس منطقه ای، مشکل اختصاص، تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی عدد صحیح، رویکرد عینی مبتنی بر انحراف متوسط

عنوان فارسی : اختصاص دادن دانش آموزان به مدارس برای به حداقل رساندن هزینه های حمل و نقل و تنوع اجتماعی و اقتصادی بین مدارس

عنوان انگلیسی : Assigning students to schools to minimize both transportation costs and socioeconomic variation between schools

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038012116301756چکیده انگلیسی
Several studies have found that students' academic achievement is as much determined by the socioeconomic composition of their school as their own socioeconomic status. In this paper we provide a methodology for assigning students to schools so as to balance the socioeconomic compositions of the schools while taking into consideration the total travel distance. Our technique utilizes a biobjective general 0–1 fractional program that is linearized into a mixed 0–1 linear program that can be submitted directly to a standard optimization package. We show how a parametrized model could be utilized to provide a spectrum of different possible assignments so that a decision maker can decide how to balance socioeconomic factors with transportation costs. As a test case for our approach we analyze data from the Greenville County School District in Greenville, South Carolina.

چکیده فارسی
مطالعات متعدد نشان داده است که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به واسطه ترکیب اجتماعی و اقتصادی مدرسه به عنوان وضعیت اقتصادی اجتماعی آنها تعیین می شود. در این مقاله ما روش شناسی برای تخصیص دانش آموزان به مدارس ارائه می کنیم تا بتوانیم ترکیبات اجتماعی و اقتصادی مدارس را با در نظر گرفتن فاصله کل مسافرت، مقایسه کنیم. تکنیک ما با استفاده از یک برنامه کسل کننده عمومی 0-100 که به یک برنامه خطی مخلوط 0-1 خطی می شود که می تواند مستقیما به یک بسته بهینه سازی استاندارد ارسال شود. ما نشان می دهیم که چگونه یک مدل پارامتری را می توان برای ارائه یک طیف از تخصیص های مختلف ممکن، به طوری که یک تصمیم گیرنده می تواند تصمیم بگیرد که چگونه با تعادل عوامل اجتماعی-اقتصادی با هزینه های حمل و نقل ، استفاده کرد . به عنوان یک مورد آزمون برای رویکرد ما تجزیه و تحلیل داده ها از منطقه دانشکده شهرستان گرینویل در گرین ویل، کارولینای جنوبی است .

موضوعات مقاله