برخوردها با حضور داشتن در بازی های المپیک 2016 و بازدید کردن از برزیل پس از این بازی ها

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
65
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Branding Co-branding Sport mega-events Sport tourism Rio 2016
کلمات کلیدی :
نشان سازی ،هم – نشان سازی ،رویدادهای ورزشی بزرگ ،گردشگری ورزشی ،ریو 2016
عنوان فارسی :

برخوردها با حضور داشتن در بازی های المپیک 2016 و بازدید کردن از برزیل پس از این بازی ها

عنوان انگلیسی :

Attitudes toward attending the 2016 Olympic Games and visiting Brazil after the games

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617300016
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.01.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 65

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Branding Co-branding Sport mega-events Sport tourism Rio 2016

کلمات کلیدی : نشان سازی ،هم – نشان سازی ،رویدادهای ورزشی بزرگ ،گردشگری ورزشی ،ریو 2016

عنوان فارسی : برخوردها با حضور داشتن در بازی های المپیک 2016 و بازدید کردن از برزیل پس از این بازی ها

عنوان انگلیسی : Attitudes toward attending the 2016 Olympic Games and visiting Brazil after the games

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617300016چکیده انگلیسی
Drawing on signaling theory and branding framework, the aim of this research was to describe the impacts of the interaction between, on the one hand, the brand images of the Olympic Games and Brazil (as a tourism destination), and on the other, attitudes toward attending the 2016 Rio Olympic Games and visiting the country after the event. A sample of American adults (n = 722), most (82.2%) with at least one international travel experience, was analyzed. Results showed that the interaction between the hospitality associated with the Olympic Games hospitality and that of Brazil positively affected attitudes toward visiting the country after the Games. None of the tested interactions affected attitudes toward attending the 2016 Olympic Games. In the second part of the study, five focus groups with sport management graduate students (n = 23) indicated that the association with the Olympic brand might bring fewer gains to Brazilian tourism than the expected.

چکیده فارسی
هدف این تحقیق با ترسیم نظریه علامت دهی و چارچوب نشان سازی، تشریح تاثیرات تاثیر متقابل ، از یک سو، بین وجهه های نشان تجاری بازی های المپیک و برزیل (به عنوان یک مقصد گردشگری) و از سوی دیگر، برخوردها با حضور داشتن در بازی های المپیک 2016 ریو و بازدید از این کشور پس از این بازی ها می باشد. نمونه ای از افراد بزرگسال آمریکایی (722 نفر) که اکثرا" (2/82%) دارای حداقل یک تجربه مسافرت بین المللی داشتند، تحلیل شد. نتایج نشان داد که تاثیر متقابل بین مهمان نوازی همراه با بازی های المپیک ئ مهمان نوازی برزیل بر برخوردها با بازدید از این کشور پس از بازی ها اثر می گذارد. هیچ یک از تاثیرات متقابل آزمایش شده بر برخوردها با حضور داشتن در بازی های المپیک 2016 اثر نداشتند. در بخش دوم مطالعه، تحقیق روی 5 گروه تمرکز متشکل از دانشجویان دوره لیسانس مدیریت ورزشی (23 نفر) نشان داد که همراه بودن با نشان تجاری بازی های المپیک می تواند مزایای کمتری را نسبت به مزایای مورد انتظار برای گردشگری برزیل به ارمغان بیاورد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000