ویژه‌گری حسابرس ، کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری

Elsevier تومان 86,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
55
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Investment efficiency Underinvestment Overinvestment Auditor specialization Accounting information quality (AIQ)
کلمات کلیدی :
کارآیی سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری نامکفی؛ سرمایه‌گذاری بیش از حد؛ ویژه‌گری حسابرس؛ کیفیت اطلاعات حسابرسی (AIQ)
عنوان فارسی :

ویژه‌گری حسابرس ، کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی :

Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916302379
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.006
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 55

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Investment efficiency Underinvestment Overinvestment Auditor specialization Accounting information quality (AIQ)

کلمات کلیدی : کارآیی سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری نامکفی؛ سرمایه‌گذاری بیش از حد؛ ویژه‌گری حسابرس؛ کیفیت اطلاعات حسابرسی (AIQ)

عنوان فارسی : ویژه‌گری حسابرس ، کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی : Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916302379چکیده انگلیسی
This study is examined how the auditor specialization moderates the effect of accounting information quality on investment efficiency, i.e., whether the effect of accounting information quality on investment efficiency is increasing or decreasing with the presence of the specialist auditor.The reached result reveals that the accounting information quality appears to help decrease the overinvestment problem. Similarly, the auditor specialization has been discovered to help greatly in improving investment efficiency, while reducing the underinvestment problem. We further find that the accounting information quality and the auditor specialization are two mechanisms with some degree of substitution in enhancing investment efficiency. The accounting information quality is positively associated with investment efficiency for firms whose auditor is an industry specialist.In addition, to check the robustness of the main results, this paper investigates the causal relationships between investment efficiency, auditor specialization and accounting information quality from the dynamic simultaneous-equation models.

چکیده فارسی
این مطالعه به بررسی چگونگی تعدیل تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری در کارآیی سرمایه‌گذاری به واسطۀ ویژه‌گری حسابرسی می‌پردازد، یعنی آیا تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کارآیی سرمایه‌گذاری با حضور حسابرس متخصص افزایش می‌یابد یا کاهش؟ نتایج نشان می‌دهند که کیفیت اطلاعات حسابداری به کاهش مسئله سرمایه‌گذاری بیش از حد کمک می‌کند. همچنین، ویژه‌گری حسابرس، تا حد زیادی به بهبود کارآیی سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و در عین حال مسئله سرمایه‌گذاری نامکفی را کاهش می‌دهد. همچنین دریافتیم که کیفیت اطلاعات حسابداری و ویژه‌گری حسابرس دو ساز و کار تا حدی جایگزین در تقویت اثربخشی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. کیفیت اطلاعات حسابرسی رابطۀ مثبتی با کارآیی سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی دارد که حسابدار آنها یک ویژه‌گر صنعتی است. علاوه بر این، برای بررسی نتایج به دست آمده، این مقاله به تحقیق در مورد روابط علّی بین کارآیی سرمایه‌گذاری، ویژه‌گری حسابرس و کیفیت اطلاعات حسابداری با استفاده از مدل‌های معادلات همبستگی پویا نموده است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 86,000