نوسانات درآمدهای بانکی در انگلستان: آیا وسعت مهم است؟ مقایسه‌ای بین بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
83
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Earnings volatility Too-big-to fail Financial crisis Panel data
کلمات کلیدی :
نوسان درآمدها؛ شکست ابربانک‌ها؛ بحران مالی؛ داده‌های ترکیبی
عنوان فارسی :

عنوان انگلیسی :

نوسانات درآمدهای بانکی در انگلستان: آیا وسعت مهم است؟ مقایسه‌ای بین بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916300587
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.03.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 83

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Earnings volatility Too-big-to fail Financial crisis Panel data

کلمات کلیدی : نوسان درآمدها؛ شکست ابربانک‌ها؛ بحران مالی؛ داده‌های ترکیبی

عنوان فارسی :

عنوان انگلیسی : نوسانات درآمدهای بانکی در انگلستان: آیا وسعت مهم است؟ مقایسه‌ای بین بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916300587چکیده انگلیسی
During the global financial crisis, the issue of banks’ size and especially whether banks could be ‘too big to fail’ (TBTF) was raised. Our study focuses on the impact of size on bank earnings volatility in the UK, which is among the most open financial systems in the world. This study analyzes commercial and investment banks. For the model specification, we employ panel data to analyze the period from 2000 to 2012. Our analysis indicates a nonlinear relationship between the bank size and earnings volatility of commercial and investment banks.

چکیده فارسی
در طول بحران مالی جهانی، مسئلۀ اندازۀ بانک و به ویژه شکست ابربانک‌ها (TBTF) می‌تواند مطرح شود. تمرکز مطالعۀ ما بر تاثیر اندازۀ نوسانات درآمدهای بانکی در انگلستان است که یکی از بازترین سیستم‌های مالی جهان محسوب می‌شود. این مطالعه به تحلیل بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری می‌پردازد. از نظر ویژگی‌های مدل، ما از داده‌های ترکیبی برای تحلیل دوره 2000 تا 2012 استفاده می‌کنیم. تحلیل ما حاکی از رابطۀ غیرخطی بین اندازه بانک و نوسانات درآمدی در بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری است.

موضوعات مقاله