رفتار نمونه کارها ثبت اختراع بین شرکت ها برای ساختار بازار های مختلف

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
35
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Intellectual property management Patent portfolio Scale strategy Cournot model
کلمات کلیدی :
مدیریت مالکیت معنوی، نمونه کارها ثبت اختراع، استراتژی مقیاس، مدل کورنوت
عنوان فارسی :

رفتار نمونه کارها ثبت اختراع بین شرکت ها برای ساختار بازار های مختلف

عنوان انگلیسی :

Behavior of inter-enterprises patent portfolio for different market structure

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517304572
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.04.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 35

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Intellectual property management Patent portfolio Scale strategy Cournot model

کلمات کلیدی : مدیریت مالکیت معنوی، نمونه کارها ثبت اختراع، استراتژی مقیاس، مدل کورنوت

عنوان فارسی : رفتار نمونه کارها ثبت اختراع بین شرکت ها برای ساختار بازار های مختلف

عنوان انگلیسی : Behavior of inter-enterprises patent portfolio for different market structure

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517304572چکیده انگلیسی
With the in-depth shift from an industry-based society to a knowledge-based one, innovative companies use their own patents to create and exploit new opportunities. In recent years, leading innovative companies have attempted to establish an inter-enterprises patent portfolio alliance (such as patent pool and so on) and create leveraging opportunities through patent portfolio behavior. In this paper, we consider the question of how many firms and when can implement its patent portfolio behavior for different market structures with homogeneous patential products. Based on the classical Cournot model, we propose an economic game mode and analyze the above question. We find that the profits of the firms that have established a patent portfolio alliance is increasing but also the profits change of the firms that have not established the same patent portfolio alliance is uncertain when compare with the situation with both non-establishing the same patent portfolio alliance and Cournot competition. We also find that there is a minimum moderate number scale of the firms that have established an inter-enterprise patent portfolio alliance within the industries whose enterprises numbers are different. These conclusions not only explain patent portfolio behavior of some innovative firms such as those in the DVD industry1 but also have its potential generalization to some innovative companies and considering how it can be used to indicate profits drivers for inter-enterprises patent portfolio behaviors.

چکیده فارسی
با تغییر عمیق از یک جامعه مبتنی بر صنعت به یک دانش مبتنی بر یک، شرکت های نوآورانه از اختراعات خود برای ایجاد و بهره برداری از فرصت های جدید استفاده می کنند. در سال های اخیر، پیشگامان پیشرو شرکت ها تلاش کرده اند ایجاد یک اتحاد بین المللی سهام ثبت اختراع (مانند صندوق ثبت اختراع و غیره) و ایجاد فرصت های بهره برداری از طریق رفتار سهام نمونه کارهاست . در این مقاله، ما در مورد چند شرکت و زمانی که می توانیم رفتار نمونه کارها ثبت اختراع خود را برای ساختارهای مختلف بازار با محصولات فرعی همگن اجرا کنیم، مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس مدل كرنوت كلاسيك، ما يك حالت بازي اقتصادي را پيشنهاد مي كنيم و اين سوال را تجزيه و تحليل مي كنيم. ما متوجه می شویم که سود شرکت هایی که اتحاد اتحادیه را در اختیار دارند، افزایش می یابد، بلکه تغییر سود در شرکت هایی که یکپارچه سازی یکپارچه ی پرونده را ایجاد نکرده است، در مقایسه با وضعیت با هر دو پروتکل ثبت نشده یکسان اتحاد و رقابت کورنوت است. ما همچنین می بینیم که حداقل مقیاس تعداد معتبر از شرکت هایی که ایجاد اتحادیه سهامداران بین سازمانی را ایجاد کرده اند در صنایع مختلفی که تعداد آنها متفاوت است وجود دارد. این نتایج نه تنها توضیح رفتار نمونه کارهای ثبت اختراع برخی از شرکت های نوآور مانند کسانی که در صنعت دی وی دی 1 توضیح می دهد، بلکه بالقوه آنها را برای برخی از شرکت های نوآورانه و با توجه به چگونگی استفاده از آن برای نشان دادن رانندگان سود برای شرکت های سهام رفتار نمونه کارها ثبت شده است.

موضوعات مقاله