درون “جعبه سیاه نوآوری”: انتقال هزینه های تحقیق و توسعه به رشد اقتصادی و اشتغال

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
121
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Regional innovation systems R&D management Innovation process management
کلمات کلیدی :
سیستم های نوآوری منطقه ای، مدیریت R & D، مدیریت فرایند نوآوری
عنوان فارسی :

درون "جعبه سیاه نوآوری": انتقال هزینه های تحقیق و توسعه به رشد اقتصادی و اشتغال

عنوان انگلیسی :

Inside the ‘Black-Box of Innovation’: Translating R&D outlays into economic and employment growth

ژورنال :
Journal of Engineering and Technology Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923474817302278
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2017.06.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 121

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Regional innovation systems R&D management Innovation process management

کلمات کلیدی : سیستم های نوآوری منطقه ای، مدیریت R & D، مدیریت فرایند نوآوری

عنوان فارسی : درون "جعبه سیاه نوآوری": انتقال هزینه های تحقیق و توسعه به رشد اقتصادی و اشتغال

عنوان انگلیسی : Inside the ‘Black-Box of Innovation’: Translating R&D outlays into economic and employment growth

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923474817302278چکیده انگلیسی
The purpose of this study is to cast light on the complexity of innovation by describing Regional Innovation Systems (RIS) architecture and by reducing the uncertainty that surrounds Governmental R&D Investment effectiveness. Empirical evidence demonstrates that the RIS subsystems are not homogenous, and most have negative side-effects. Our results suggest that the ‘quality’ of economic agents cannot be successfully replaced by ‘Keynesian policies’ focused on enhancing Market Potential, Demand Sophistication and Governmental R&D Investment. Investing in developing Absorptive Capacity is the most balanced and short-term development strategy for regions averse to innovation and characterised by low industrialization and income levels.

چکیده فارسی
هدف این مطالعه , روشن کردن پیچیدگی نوآوری با توصیف ساختار سیستم‌های نوآوری منطقه‌ای ( RIS ) و با کاهش عدم قطعیت مربوط به اثربخشی است که سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه دولتی را در بر می گیرد. شواهد تجربی نشان می دهد که زیر سیستم های RIS همگن نیستند و اغلب عوارض جانبی منفی دارند. نتایج ما نشان می دهد که "کیفیت" عوامل اقتصادی نمی تواند با موفقیت "سیاست های کینزی" متمرکز بر افزایش پتانسیل بازار، پیچیدگی تقاضا و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه دولتی شود. سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت نفوذ، استراتژی متعادل ترین و کوتاه مدت توسعه برای مناطق ناخوشایند نوآوری است و مشخصه های صنعتی و سطح درآمد پایین است.

موضوعات مقاله