تجزیه و تحلیل ضعف و برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از مدل تاناهاشی برای مدیریت اسهال کودکان در گجرات، هند غربی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
21
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Bottleneck analysis Tanahashi model Childhood diarrhea Call-To-Action RMNCH + A strategy Gujarat High priority districts Strategic planning
کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل تنگنا، مدل تاناهاشی ، اسهال دوران کودکی، استراتژی تماس تا عمل ، استراتژی RMNCH + A، گجرات، مناطق اولویت بالا ، برنامه ریزی استراتژیک
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل ضعف و برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از مدل تاناهاشی برای مدیریت اسهال کودکان در گجرات، هند غربی

عنوان انگلیسی :

Bottleneck analysis and strategic planning using Tanahashi model for childhood diarrhea management in Gujarat, Western India

ژورنال :
Evaluation and Program Planning
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718916300076
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.05.017
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 21

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Bottleneck analysis Tanahashi model Childhood diarrhea Call-To-Action RMNCH + A strategy Gujarat High priority districts Strategic planning

کلمات کلیدی : تجزیه و تحلیل تنگنا، مدل تاناهاشی ، اسهال دوران کودکی، استراتژی تماس تا عمل ، استراتژی RMNCH + A، گجرات، مناطق اولویت بالا ، برنامه ریزی استراتژیک

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل ضعف و برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از مدل تاناهاشی برای مدیریت اسهال کودکان در گجرات، هند غربی

عنوان انگلیسی : Bottleneck analysis and strategic planning using Tanahashi model for childhood diarrhea management in Gujarat, Western India

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718916300076چکیده انگلیسی
In spite of continued efforts, India is still lagging behind in achieving its MDG goals. The objectives of this study were to identify stake-holders who have a role to play in childhood diarrhea management, to identify gaps in childhood diarrhea management and to propose strategic options for relieving these gaps. Bottleneck analysis exercise was carried out based on the Tanahashi model in six High Priority Districts (HPDs) of Gujarat in period between July–November 2013. The major bottlenecks identified for Childhood Diarrhea management were poor demand generation, unsafe drinking water, poor access to improved sanitation facility and lack of equitable distribution and replenishment mechanisms for Oral Rehydration Solution (ORS) packets and Zinc tablets till the front-line worker level. The main strategic options that were suggested for relieving these bottlenecks were Zinc-ORS roll out in scale-up districts, develop Information Education Communication/Behaviour Change Communication (IEC/BCC) plan for childhood diarrhea management at state/district level, use of Drug Logistics Information Management System (DLIMS) software for supply chain management of Zinc-ORS, strengthening of chlorination activity at household level, monitoring implementation of Nirmal Bharat Abhiyaan (NBA) for constructing improved sanitation facilities at household level and to develop an IEC/BCC plan for hygiene promotion and usage of sanitary latrines. Use of Zinc tablets need to be intensified through an effective scale-up. Adequate demand generation activity is needed. There is need to address safe drinking water and improved sanitation measures at household levels. Multi-sectoral engagements and ownership of Zinc-ORS program is the need of the hour.

چکیده فارسی
با وجود تلاش‌های مستمر , هند هنوز برای پشت سر گذاشتن اهداف توسعه هزاره خود عقب است . اهداف این مطالعه شناسایی دارندگان سهام که نقشی در مدیریت اسهال دوران کودکی دارند , برای تشخیص شکاف در مدیریت اسهال دوران کودکی و پیشنهاد گزینه‌های استراتژیک برای تسکین این کاستی‌ها بودند . روش آنالیز عامل کندکننده براساس مدل تاناهاشی در شش ناحیه اولویت بالا ( HPDs ) گجرات در بازه زمانی بین ژوئیه تا نوامبر 2013 اجرا شد . تنگناهای اصلی شناسایی‌شده برای مدیریت اسهال کودک , تولید تقاضای ضعیف , آب آشامیدنی ناسالم , دسترسی ضعیف به امکانات بهداشتی بهبود یافته و فقدان مکانیسم‌های توزیع عادلانه و مکانیسم‌های تامین مجدد تا سطح کارمند خط مقدم بودند . گزینه‌های راهبردی اصلی که برای کاستن از این تنگناها در سطح بالاتر پیشنهاد شده‌است , برنامه مدیریت فن‌آوری اطلاعات / رفتار برای مدیریت زنجیره تامین در سطح خانوار , اجرای برنامه مانیتورینگ بهارات ، نورمال برات آبیان(NBA ) برای ایجاد امکانات بهداشتی بهبود یافته در سطح خانوار و توسعه طرح کمیسیون مستقل انتخابات / BCC برای ارتقای بهداشت و استفاده از توالت‌های بهداشتی است . استفاده از قرص‌های روی نیاز به افزایش در یک مقیاس موثر دارد . نیاز به فعالیت تولید تقاضا کافی است . لازم است به آب آشامیدنی سالم و تدابیر بهداشتی بهبود یافته در سطوح خانوار رسیدگی شود . مشاغل چندگانه و مالکیت برنامه ORS - روی، نیاز به برنامه ساعت بندی دارد.

موضوعات مقاله