بررسی هویت نام تجاری، معنی، تصویر و شهرت (BIMIR) در آموزش عالی: بخش ویژه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
4
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
13
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Brand identity Brand meaning Brand image Brand reputation Higher education
کلمات کلیدی :
هویت برند، مارک معنی، تصویر برند، شهرت برند، آموزش عالی
عنوان فارسی :

بررسی هویت نام تجاری، معنی، تصویر و شهرت (BIMIR) در آموزش عالی: بخش ویژه

عنوان انگلیسی :

Exploring brand identity, meaning, image, and reputation (BIMIR) in higher education: A special section

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316000291
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.016
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 3

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 13

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Brand identity Brand meaning Brand image Brand reputation Higher education

کلمات کلیدی : هویت برند، مارک معنی، تصویر برند، شهرت برند، آموزش عالی

عنوان فارسی : بررسی هویت نام تجاری، معنی، تصویر و شهرت (BIMIR) در آموزش عالی: بخش ویژه

عنوان انگلیسی : Exploring brand identity, meaning, image, and reputation (BIMIR) in higher education: A special section

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316000291چکیده انگلیسی
Due to the increasingly competitive landscape in the international higher education marketplace, colleges and universities have much to gain from the benefits of successful branding. In the commercial realm, the knowledge base on branding topics is extensive; in the realm of non-profit higher education institutions, however, more research is needed. As higher education institutions strive to develop distinctive identities, deeper understanding about topics such as brand identity, meaning, image, and reputation will enable brand owners to communicate more effectively with stakeholders including faculty, students, alumni, employers, and others. The articles in this special section describe research using a variety of qualitative (e.g., case study, fuzzy set analysis, metaphor analysis) and quantitative methods (e.g., cross-sectional surveys with data subjected to regression or structural equation modeling) utilizing primary and secondary data Scholarly contributions include new frameworks and perspectives to strengthen brand architecture of higher education institutions in the international marketplace. Practitioner readers may gain new insights for effective brand building in their own higher education institution.

چکیده فارسی
با توجه به چشم انداز به طور فزاینده رقابتی در بازار آموزش عالی بین المللی، کالج ها و دانشگاه ها از مزایای نام تجاری موفق بهره مند هستند. در قلمرو تجارت، مبنای دانش در مورد موضوعات تجاری بسیار گسترده است؛ در قلمرو موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، تحقیقات بیشتری لازم است. به عنوان موسسات آموزش عالی در تلاش برای توسعه هویت های متمایز، درک عمیق تر در مورد موضوعات مانند هویت برند، معنی، تصویر و شهرت، صاحبان مارک را قادر می سازد به طور موثر با ذینفعان از جمله دانشکده، دانش آموزان، فارغ التحصیلان، کارفرمایان و دیگران ارتباط برقرار کنند. مقالات در این بخش خاص تحقیق را با استفاده از انواع کیفی (مثلا مطالعه موردی، تحلیل مجموعه ای فازی، تحلیل استعاره) و روش های کمی (مانند نظرسنجی های مقطعی با داده های تحت رگرسیون یا مدل سازی معادلات ساختاری) توصیف می کنند. با استفاده از روش های اولیه و ثانویه داده ها کمک های علمی شامل چارچوب های جدید و چشم انداز برای تقویت معماری نام تجاری موسسات آموزش عالی در بازار بین المللی است. کارکنان ممکن است بینش جدیدی برای ساختن نام تجاری مناسب در موسسه عالی آموزش عالی خود کسب کنند.

موضوعات مقاله