رویکرد وسیع‌تر برای ارزیابی مدیریت پروژه سازمانی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
84
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Broader approach to project management maturity Conceptual bases of project management maturity Project management maturity models
کلمات کلیدی :
رویکرد گسترده تر به بلوغ مدیریت پروژه، مبانی مفهومی بلوغ مدیریت پروژه، مدل بلوغ مدیریت پروژه
عنوان فارسی :

رویکرد وسیع‌تر برای ارزیابی مدیریت پروژه سازمانی

عنوان انگلیسی :

A broader approach to organisational project management maturity assessment

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300862
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.08.011
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 84

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Broader approach to project management maturity Conceptual bases of project management maturity Project management maturity models

کلمات کلیدی : رویکرد گسترده تر به بلوغ مدیریت پروژه، مبانی مفهومی بلوغ مدیریت پروژه، مدل بلوغ مدیریت پروژه

عنوان فارسی : رویکرد وسیع‌تر برای ارزیابی مدیریت پروژه سازمانی

عنوان انگلیسی : A broader approach to organisational project management maturity assessment

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300862چکیده انگلیسی
Around the new millennium, organisational project management maturity was a frequently occurring topic both in international conferences and professional journals. Many of the maturity models were published during this period. The response from professionals was largely positive, although there was also criticism in the literature. Many organisations, at the same time, have made investments in applying maturity models with little return in improved success rate achieved on their projects. Currently, this topic also attracts more attention coupled with challenging criticism. Central to this criticism are the inherent mechanistic approach and the subsequent narrow focus of the maturity models. The primary aim of this paper is to introduce a broader approach to project management maturity assessment, deduced from project management literature, which might address the criticism regarding the existing models, while it has the potential for developing more appropriate maturity models.

چکیده فارسی
در حدود هزاره جدید ، بلوغ مدیریت پروژه سازمانی یک موضوع رایج در کنفرانس‌های بین‌المللی و مجلات حرفه‌ای بود . بسیاری از مدل‌های بلوغ در این دوره منتشر شدند . پاسخ افراد حرفه‌ای بسیار مثبت بود ، اگرچه در پژوهش ها نیز انتقاد وجود داشت . بسیاری از سازمان‌ها , در عین حال ، سرمایه‌گذاری در مدل‌های بلوغ با بازده اندک در نرخ موفقیت حاصل از پروژه‌ها را انجام داده‌اند . در حال حاضر ، این موضوع توجه بیشتری را همراه با انتقاد به چالش می‌کشد . به این انتقاد ، رویکرد ماشینی ذاتی و تمرکز محدود مدل‌های بلوغ است . هدف اصلی این مقاله معرفی رویکردی وسیع‌تر به ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه است ، که از مطالعه مدیریت پروژه استنتاج شده‌است , که ممکن است به انتقاد در مورد مدل‌های موجود بپردازد ، در حالی که پتانسیل توسعه مدل‌های بلوغ مناسب را دارد .

موضوعات مقاله