فن آوری گرمایی ساختمان در خانه هوشمند با استفاده از ابزار مدیریت سیستم PI

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
8
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Automation technology Building Heating technology Management tools PI System Smart Home
کلمات کلیدی :
تکنولوژی اتوماسیون، تکنولوژی گرمایشی ساختمان، ابزارهای مدیریت سیستم هوشمندخانه PI
عنوان فارسی :

فن آوری گرمایی ساختمان در خانه هوشمند با استفاده از ابزار مدیریت سیستم PI

عنوان انگلیسی :

Building heating technology in Smart Home using PI System management tools

ژورنال :
Perspectives in Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213020915000646
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pisc.2015.11.019
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 8

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Automation technology Building Heating technology Management tools PI System Smart Home

کلمات کلیدی : تکنولوژی اتوماسیون، تکنولوژی گرمایشی ساختمان، ابزارهای مدیریت سیستم هوشمندخانه PI

عنوان فارسی : فن آوری گرمایی ساختمان در خانه هوشمند با استفاده از ابزار مدیریت سیستم PI

عنوان انگلیسی : Building heating technology in Smart Home using PI System management tools

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213020915000646چکیده انگلیسی
For comfortable remote monitoring of some operational and technical functions inside own Smart Home building, it is possible to use a lot of useful programmes and tools. However, not each programme or tool is suited to this purpose, or it does not offer required functionality. The aim of this paper is to describe using an appropriate software tool of PI System for a real-time monitoring of acquired data from real technology parts located at a training centre of the Moravian-Silesian Wood Cluster. Then a superior system including applications of PI Coresight and PI ProcessBook is used for analysis and processing of these acquired data (e.g. by using the Dynamic Time Warping method for specific technological quantities). Each application has own advantages and disadvantages, which are evaluated in conjunction with possibilities of manipulating the data. In an experimental part, there are also applied a technological communication standard of BACnet to controlling heating, cooling and forced ventilation, and a software tool of DESIGO Insight for visualising the data in forms of tables, multi-layer graphs, and screens for a certain technology.

چکیده فارسی
برای نظارت بر کنترل از راه دور برخی عملکردهای اجرایی و تکنیکی در ساختمان خانگی هوشمند خود , استفاده از بسیاری از برنامه‌ها و ابزارهای مفید ممکن است . با این حال , هر برنامه یا ابزار برای این منظور مناسب نیست , یا عملکرد مورد نیاز را ارایه نمی‌کند . هدف از این مقاله , توصیف استفاده از یک ابزار نرم‌افزاری مناسب برای نظارت بر اطلاعات بدست‌آمده از قطعات فن‌آوری واقعی در یک مرکز آموزشی دستهWood Moravian - Silesian است . سپس یک سیستم برتر شامل کاربردهای PI و PI برای آنالیز و پردازش این داده‌های اکتسابی ( مثلا با استفاده از روش وارپینگ زمان دینامیک برای مقادیر تکنولوژیکی خاص ) استفاده می‌شود . هر کاربرد مزایا و معایبی دارد که در ارتباط با احتمالات دستکاری داده‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در قسمت آزمایشی نیز استاندارد ارتباطی فناوری BACnet برای کنترل گرمایش، خنک سازی و تهویه مجازی و ابزار نرم افزار DESIGO Insight برای تجسم داده ها در فرم های جداول، چند لایه گرافیکی و صفحه نمایش برای یک فن آوری مشخص است .

موضوعات مقاله