رویکرد هوش تجاری با استفاده از ابزارهای جستجوی وب و تکنیک‌های کاهش داده آنلاین برای بررسی ارزش خدمات

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
53
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Product-enabled services Service value attributes Principal component analysis K-means clustering Latent semantic analysis Online textual data
کلمات کلیدی :
خدمات محصول فعال ،ویژگی های ارزش سرویس،تجزیه و تحلیل اجزای اصلی،k ارزش دسته بندی،تحلیل معنایی نهفته،داده های متنی آنلاین
عنوان فارسی :

رویکرد هوش تجاری با استفاده از ابزارهای جستجوی وب و تکنیک‌های کاهش داده آنلاین برای بررسی ارزش خدمات

عنوان انگلیسی :

A business intelligence approach using web search tools and online data reduction techniques to examine the value of product-enabled services

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415004005
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.06.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 53

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Product-enabled services Service value attributes Principal component analysis K-means clustering Latent semantic analysis Online textual data

کلمات کلیدی : خدمات محصول فعال ،ویژگی های ارزش سرویس،تجزیه و تحلیل اجزای اصلی،k ارزش دسته بندی،تحلیل معنایی نهفته،داده های متنی آنلاین

عنوان فارسی : رویکرد هوش تجاری با استفاده از ابزارهای جستجوی وب و تکنیک‌های کاهش داده آنلاین برای بررسی ارزش خدمات

عنوان انگلیسی : A business intelligence approach using web search tools and online data reduction techniques to examine the value of product-enabled services

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415004005چکیده انگلیسی
This article summarizes the results of an empirical study focusing on the value of product-enabled services in intensive R&D spenders. The focus is on product-driven firms for which new service development is expected to be particularly promising but also quite challenging. Part of the motivation is based on the fact that existing studies on the value attributes of hybrid offerings are mostly conceptual and need to be further substantiated through more systematic empirical studies. The research includes two samples with a total of 83 product-driven firms selected among the top R&D spenders in Canada and Europe. It adopts an innovative methodology based on online textual data that could be implemented in advanced business intelligence tools aiming at the facilitation of innovation, marketing and business decision making. Combinations of keywords referring to different aspects of service value were designed and used in a web search resulting in the frequency of their use on companies’ websites. Principal component analysis was applied to identify distinctive groups of keyword combinations that were interpreted in terms of specific service value attributes. Finally, the firms were classified by means of K-means cluster analysis in order to identify the firms with a high degree of articulation of their service value attributes. This work articulates a relatively simple and intuitive method for quantitative and qualitative semantic analysis of online textual data that is similar to latent semantic analysis but could be used as part of more user-friendly expert system solutions and business intelligence tools based on easily accessible business statistics packages. The results show that the main service value attributes of the Canadian firms are: better service effectiveness, higher market share, higher service quality, and customer satisfaction. The service value attributes for the European firms include, among others, product added-value, product modernization and optimization of customer time and efforts. Canadian firms focus on collaboration and co-creation with suppliers and customers for the sake of product–service innovation as a competitive advantage on the marketplace. On the other hand, the focus of EU firms on innovative hybrid offerings is not explicitly related to business differentiation and competitiveness.

چکیده فارسی
این مقاله خلاصه ای از نتایج یک مطالعه تجربی با تمرکز بر ارزش سرویس های فعال شده در محصول در هزینه های تحقیق و توسعه زیاد است. تمرکز بر روی محصولات به خصوص بر اساس محصولات جدید است که برای توسعه خدمات جدید که امیدوار کننده هستند، اما همچنین کاملا چالش برانگیز است. بخشی از انگیزه بر این حقیقت استوار است که مطالعات موجود در مورد ویژگی های ارزش پیشنهادات هیبریدی عمدتا مفهومی هستند و نیاز به تحقیق بیشتر از تجربیات سیستماتیک دارند. این تحقیق شامل دو نمونه با مجموع 83 شرکت تولیدی محسوب می شود که یکی از بزرگترین استفاده کنندگان تحقیق و توسعه در کانادا و اروپا است. این روش مبتنی بر داده های متنی آنلاین است که می تواند در ابزارهای پیشرفته کسب و کار هوشمند با هدف تسهیل نوآوری، بازاریابی و تصمیم گیری در کسب و کار به کار گرفته شود. ترکیب کلمات کلیدی اشاره شده به جنبه های مختلف ارزش سرویس در یک جستجوی اینترنتی طراحی شده و در نتیجه از آنها در وب سایت های شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل مولفه اصلی برای شناسایی گروه های متمایز از ترکیب کلمات کلیدی است که با توجه به ویژگی های ارزش سرویس خاص تفسیر شد. در نهایت، شرکت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه K به منظور طبقه بندی شرکت ها با درجه بالایی از بیان ویژگی های ارزش خدمات خود طبقه بندی شدند. این مقاله یک روش نسبتا ساده و شهودی برای تجزیه و تحلیل دقیق کمی و کیفی داده های متنی آنلاین است که شبیه به تجزیه و تحلیل معنایی نهفته است، اما این روش می تواند به عنوان بخشی از راه حل های سیستم عامل کارآمدتر و ابزارهای کسب و کار هوشمند براساس آمار کسب و کار به راحتی قابل دسترسی باشد بسته های نتایج نشان می دهد که ویژگی های اصلی ارزش خدمات شرکت های کانادایی عبارتند از: بهره وری خدمات بهتر، سهم بازار بیشتر، کیفیت خدمات بالاتر و رضایت مشتری. ویژگی های ارزش سرویس برای شرکت های اروپایی شامل، ارزش افزوده محصول، مدرنیته کردن محصول و بهینه سازی زمان و تلاش مشتری می باشد. شرکت های کانادایی به خاطر نوآوری محصول و خدمات به عنوان مزیت رقابتی در بازار متمرکز به همکاری و مشارکت با تامین کنندگان و مشتریان هستند. از سوی دیگر، تمرکز شرکت های اتحادیه اروپا در ارائه پیشنهاد های ترکیبی نوین به صراحت به تمایز و رقابت تجاری وابسته نیست.

موضوعات مقاله