سیستم های اطلاعاتی کسب و کار در قابلیت های اندازه گیری عملکرد استفاده می شود: پیام هایی برای افزایش مزیت رقابتی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
97
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Business intelligence (BI) Competitive advantage Diagnostic and interactive Management control systems Performance measurement Systems quality
کلمات کلیدی :
هوش تجاری(BI) ،مزیت رقابتی،تشخیصی و تعاملی،سیستم های کنترل مدیریت،سنجش عملکرد، کیفیت سیستم‌ها
عنوان فارسی :

سیستم های اطلاعاتی کسب و کار در قابلیت های اندازه گیری عملکرد استفاده می شود: پیام هایی برای افزایش مزیت رقابتی

عنوان انگلیسی :

Business intelligence systems use in performance measurement capabilities: Implications for enhanced competitive advantage

ژورنال :
International Journal of Accounting Information Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089515300610
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.accinf.2016.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 97

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Business intelligence (BI) Competitive advantage Diagnostic and interactive Management control systems Performance measurement Systems quality

کلمات کلیدی : هوش تجاری(BI) ،مزیت رقابتی،تشخیصی و تعاملی،سیستم های کنترل مدیریت،سنجش عملکرد، کیفیت سیستم‌ها

عنوان فارسی : سیستم های اطلاعاتی کسب و کار در قابلیت های اندازه گیری عملکرد استفاده می شود: پیام هایی برای افزایش مزیت رقابتی

عنوان انگلیسی : Business intelligence systems use in performance measurement capabilities: Implications for enhanced competitive advantage

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467089515300610چکیده انگلیسی
The purpose of this study is to better understand how the quality of a Business Intelligence (BI) system improves the diagnostic and interactive dimensions of management control systems (MCS), thereby enhancing performance measurement capabilities, which in turn are positively associated with competitive advantage. Integrating theory from performance measurement, organizational learning and the knowledge-based view of the firm, a theoretical model is developed that considers three concepts of BI quality (infrastructure integration, functionality, and self-service) and the roles they play in enhancing diagnostic and interactive performance measurement capabilities. Data collected via survey from 324 CEOs and CFOs provides support for the theorized effects of BI quality on performance measurement capabilities. These capabilities in turn are positively associated with competitive advantage.

چکیده فارسی
هدف از این مطالعه این است که بهتر درک کنیم که چگونه کیفیت سیستم هوش کسب و کار (BI)، ابعاد تشخیصی و تعاملی سیستم های کنترل مدیریت (MCS) را بهبود می بخشد، در نتیجه، افزایش قابلیت های اندازه گیری عملکرد، که به نوبه خود با مزیت رقابتی ارتباط مثبت دارد. تئوری ادغام از اندازه گیری عملکرد، یادگیری سازمانی و دیدگاه دانش مبتنی بر شرکت، یک مدل نظری توسعه داده شده است که سه مفهوم کیفیت BI (ادغام زیرساخت، قابلیت و خودکفایی) و نقش آنها در ارتقاء تشخیصی و قابلیت های تعاملی عملکرد اندازه گیری. داده های جمع آوری شده از طریق نظرسنجی از 324 مدیر اجرایی و CFOs حمایت از اثرات نظری از کیفیت BI در قابلیت های اندازه گیری عملکرد را پشتیبانی می کند. این قابلیت ها به نوبه خود با مزیت رقابتی ارتباط مثبتی دارند.

موضوعات مقاله