مدل های تجاری برای نوآوری باز: سازگاری استراتژی های نوین باز متن باز با ابعاد مدل کسب و کار

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
104
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Knowledge processes Open innovation strategies Business models Organizational design
کلمات کلیدی :
فرآیندهای دانش، استراتژی های نوآوری باز، مدل های کسب و کار، طراحی سازمانی
عنوان فارسی :

مدل های تجاری برای نوآوری باز: سازگاری استراتژی های نوین باز متن باز با ابعاد مدل کسب و کار

عنوان انگلیسی :

Business models for open innovation: Matching heterogeneous open innovation strategies with business model dimensions

ژورنال :
European Management Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237314001248
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.emj.2014.11.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 104

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Knowledge processes Open innovation strategies Business models Organizational design

کلمات کلیدی : فرآیندهای دانش، استراتژی های نوآوری باز، مدل های کسب و کار، طراحی سازمانی

عنوان فارسی : مدل های تجاری برای نوآوری باز: سازگاری استراتژی های نوین باز متن باز با ابعاد مدل کسب و کار

عنوان انگلیسی : Business models for open innovation: Matching heterogeneous open innovation strategies with business model dimensions

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237314001248چکیده انگلیسی
Research on open innovation suggests that companies benefit differentially from adopting open innovation strategies; however, it is unclear why this is so. One possible explanation is that companies' business models are not attuned to open strategies. Accordingly, we propose a contingency model of open business models by systematically linking open innovation strategies to core business model dimensions, notably the content, structure, and governance of transactions. We further illustrate a continuum of open innovativeness, differentiating between four types of open business models. We contribute to the open innovation literature by specifying the conditions under which business models are conducive to the success of open innovation strategies.

چکیده فارسی
تحقیقات در مورد نوآوری های باز، نشان می دهد که شرکت ها از اتخاذ استراتژی های نوآورانه باز متفاوت بهره مند می شوند؛ با این حال مشخص نیست که چرا این چنین است. یک توضیح احتمالی این است که مدل های تجاری شرکت ها به استراتژی های باز شناخته نمی شوند. بر این اساس، ما یک مدل احتمالی تجاری باز را پیشنهاد می کنیم که به طور سیستماتیک راهبردهای نوآوری باز را به ابعاد اصلی مدل کسب و کار، به ویژه محتوای، ساختار و مدیریت معاملات، مرتبط می کند. ما نشان می دهیم یک دنباله ای از نوآوری باز، تمایز بین چهار نوع از مدل های باز است . ما در مطالعه باز نوآوری با مشخص کردن شرایطی که در آن مدل های تجاری برای موفقیت استراتژی های نوآورانه باز است، کمک می کنیم.

موضوعات مقاله