مدل های کسب و کار برای پایداری: مورد استفاده دوباره باتری های وسایل نقلیه الکتریکی دیگر

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
31
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Business models sustainability innovation electric vehicles battery secondary use energy storage renewables
کلمات کلیدی :
مدل های تجاری، پایداری، نوآوری، خودروهای الکتریکی، ثانویه باتری، استفاده از ذخیره انرژی، انرژی های تجدید پذیر
عنوان فارسی :

مدل های کسب و کار برای پایداری: مورد استفاده دوباره باتری های وسایل نقلیه الکتریکی دیگر

عنوان انگلیسی :

Business Models for Sustainability: The Case of Second-life Electric Vehicle Batteries

ژورنال :
Procedia CIRP
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116001293
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.114
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 31

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Business models sustainability innovation electric vehicles battery secondary use energy storage renewables

کلمات کلیدی : مدل های تجاری، پایداری، نوآوری، خودروهای الکتریکی، ثانویه باتری، استفاده از ذخیره انرژی، انرژی های تجدید پذیر

عنوان فارسی : مدل های کسب و کار برای پایداری: مورد استفاده دوباره باتری های وسایل نقلیه الکتریکی دیگر

عنوان انگلیسی : Business Models for Sustainability: The Case of Second-life Electric Vehicle Batteries

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116001293چکیده انگلیسی
Repurposing retired electric vehicle (EV) batteries provides a potential way to reduce first-cost hurdle of EVs. Embedded in energy storage systems for renewables, second-life batteries could make EV technology more sustainable in terms of cleanliness of charging source and simultaneously alleviating environmental concerns over end-of-life battery disposal. This paper presents business models of different EV stakeholders that facilitate battery reuse. Based on interviews with different EV sectors, industrial reports and academic literature, we analyze how battery reuse could facilitate business model innovation for sustainability in the EV industry. Findings emphasize the importance of battery ownership, inter-industry partnerships and policy support on battery secondary use. The results also suggest the potential of battery reuse as a linkage between the transport and energy sector, and a catalyst for EV business model reconfiguration.

چکیده فارسی
باطری الکتریکی بازنشسته (EV) بازپرداختن یک راه حل بالقوه برای کاهش مانع هزینه های اولیه EVs است. سیستم های ذخیره سازی انرژی جایگزین برای انرژی های تجدید پذیر، باتری های باتری عمر می توانند تکنولوژی EV را با توجه به پاکیزگی منبع شارژ سازگار تر کنند و به طور همزمان مشکلات مربوط به محیط زیست را در مورد دفع باتری های عمر مفید کاهش دهند. این مقاله مدل های تجاری سهامداران مختلف EV را ارائه می دهد که موجب استفاده مجدد از باتری می شود. بر اساس مصاحبه های با بخش های مختلف EV، گزارش های صنعتی و مطالعه علمی، ما تجزیه و تحلیل می کنیم که چگونه استفاده مجدد باتری می تواند نوآوری مدل کسب و کار را برای پایداری در صنعت EV آسان کند. یافته ها بر اهمیت مالکیت باتری، همکاری های بین صنعت و حمایت از سیاست در استفاده ثانویه باتری تأکید می کنند. نتایج همچنین نشان می دهد پتانسیل استفاده مجدد باتری به عنوان یک ارتباط بین بخش حمل و نقل و انرژی و کاتالیزور برای بازسازی مجدد مدل کسب و کار EV است.

موضوعات مقاله