تاثیر میانجی از فرآیند کسب و کار و قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: شواهد از شرکت های چینی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
54
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
IT capability Business process management Supply chain management Firm performance Mediation
کلمات کلیدی :
توانایی IT، مدیریت فرایند کسب و کار، مدیریت زنجیره تامین، عملکرد شرکت، واسطه
عنوان فارسی :

تاثیر میانجی از فرآیند کسب و کار و قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: شواهد از شرکت های چینی

عنوان انگلیسی :

Mediation effect of business process and supply chain management capabilities on the impact of IT on firm performance: Evidence from Chinese firms

ژورنال :
International Journal of Information Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215000936
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.09.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 54

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : IT capability Business process management Supply chain management Firm performance Mediation

کلمات کلیدی : توانایی IT، مدیریت فرایند کسب و کار، مدیریت زنجیره تامین، عملکرد شرکت، واسطه

عنوان فارسی : تاثیر میانجی از فرآیند کسب و کار و قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: شواهد از شرکت های چینی

عنوان انگلیسی : Mediation effect of business process and supply chain management capabilities on the impact of IT on firm performance: Evidence from Chinese firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215000936چکیده انگلیسی
Motivated by the seeming presence of the productivity paradox in China, this research revisits the question of how information technology (IT) affects firm performance. Leveraging the process-based view of IT, we establish a theoretical framework for the mediation factors for the relationship between IT capabilities and performance. Based on a survey of 127 companies in China, we find that a firm's management capabilities to manage both its internal and external business processes fully mediate the impact of IT on firm performance. The two management capabilities in this study are business-process management capability and supply-chain management capability. Our results show that only the coherent integration of IT capability with firm’s ability to optimize business processes and to improve management of supply chains can enhance firm performance. Firms should avoid the fallacy that IT investments are solely responsible for better firm performance. Based on our findings, we discuss the implications for research and practice.

چکیده فارسی
این پژوهش با انگیزه حضور ظاهری پارادوکس بهره وری در چین، این موضوع را بررسی می کند که چگونه فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت اثر می گذارد. با استفاده از دیدگاه فرآیند مبتنی بر فناوری اطلاعات، چارچوبی نظری برای عوامل میانجی برای ارتباط بین قابلیت های IT و عملکرد ایجاد می کنیم. بر اساس نظرسنجی از 127 شرکت در چین، متوجه می شویم که توانایی مدیریت شرکت برای مدیریت هر دو فرایند کسب و کار داخلی و خارجی، به طور کلی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت را در میان می گذارد. دو توانایی مدیریتی در این مطالعه توانایی مدیریت فرآیند کسب و کار و توانایی مدیریت زنجیره تامین است. نتایج ما نشان می دهد که تنها ادغام یکپارچه قابلیت های فناوری اطلاعات با توانایی شرکت برای بهینه سازی فرایندهای تجاری و بهبود مدیریت زنجیره های عرضه می تواند عملکرد شرکت را افزایش دهد. شرکت ها باید از اشتباهاتی که سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات صرفا مسئول عملکرد بهتر شرکت هستند اجتناب کنند. بر اساس یافته های ما، ما مفاهیم تحقیق و عمل را مورد بحث قرار می دهیم.

موضوعات مقاله