فراخوان برای مقالات: مجله بین المللی مدیریت پروژه: موضوع ویژه “مدیریت پروژه های بهبود فاجعه”

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
2
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
16
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
عنوان فارسی :

فراخوان برای مقالات: مجله بین المللی مدیریت پروژه: موضوع ویژه "مدیریت پروژه های بهبود فاجعه"

عنوان انگلیسی :

Call for papers: International Journal of Project Management: Special issue “Managing Disaster Recovery Projects”

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631500071X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.04.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 1

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 16

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : فراخوان برای مقالات: مجله بین المللی مدیریت پروژه: موضوع ویژه "مدیریت پروژه های بهبود فاجعه"

عنوان انگلیسی : Call for papers: International Journal of Project Management: Special issue “Managing Disaster Recovery Projects”

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026378631500071X