اوراق قرضه قابل پرداخت، ریسک مجدد سرمایه گذاری و بهبود رتبه اعتباری: نقش طلب بیمه تماس

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
27
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Corporate finance Financing Callable debt Structured provisions Agency conflict
کلمات کلیدی :
مالیات شرکت، تامین مالی، بدهی قابل پرداخت، مفاد ساختاری، منازعه آژانس
عنوان فارسی :

اوراق قرضه قابل پرداخت، ریسک مجدد سرمایه گذاری و بهبود رتبه اعتباری: نقش طلب بیمه تماس

عنوان انگلیسی :

Callable bonds, reinvestment risk, and credit rating improvements: Role of the call premium

ژورنال :
Journal of Financial Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X14002086
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.09.011
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 27

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Corporate finance Financing Callable debt Structured provisions Agency conflict

کلمات کلیدی : مالیات شرکت، تامین مالی، بدهی قابل پرداخت، مفاد ساختاری، منازعه آژانس

عنوان فارسی : اوراق قرضه قابل پرداخت، ریسک مجدد سرمایه گذاری و بهبود رتبه اعتباری: نقش طلب بیمه تماس

عنوان انگلیسی : Callable bonds, reinvestment risk, and credit rating improvements: Role of the call premium

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X14002086چکیده انگلیسی
We identify the call premium in nonconvertible callable bonds as an effective contracting provision to address agency conflict due to reinvestment risk and credit rating improvements. We analyze 4,495 bonds issued between 1980 and 2012. When interest rates are high, a majority of investment-grade issues and almost the entire subset with long maturities (>20 years) include a call premium. When interest rates are low, virtually all investment-grade issues with long and short maturities are callable at par. High-yield issues are limited to short maturities. By about 4:1, they include a call premium regardless of interest rate levels.

چکیده فارسی
ما طلب حق بیمه را در اوراق قرضه قابل پذیرش غیر قابل تعویض به عنوان یک قرارداد موثر قراردادی برای رسیدگی به شکایات شرکت به دلیل ریسک سرمایه گذاری مجدد و بهبود رتبه اعتبار شناسایی می کنیم. ما 4،495 اوراق قرضه بین سال های 1980 تا 2012 را تجزیه و تحلیل می کنیم. هنگامی که نرخ بهره بالا است، اکثریت مسائل مربوط به سرمایه گذاری و تقریبا تمام زیرمجموعه های باقیمانده (20 سال) شامل طلب حق بیمه می شوند. هنگامی که نرخ بهره پایین است، تقریبا تمام مسائل مربوط به سرمایه گذاری با بلند مدت و کوتاه مدت می توانند به صورت پارامتر قابل قبول باشند. مسائل با رقت بالا به محدودیت های کوتاه محدود می شوند. در حدود 4: 1، آنها شامل طلب حق بیمه بدون در نظر گرفتن نرخ بهره است.

موضوعات مقاله