ظرفیت و برنامه ریزی تولید با محدودیت های انتشار کربن

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
48
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Green supply chain management Capacity expansion Carbon emission Production planning
کلمات کلیدی :
مدیریت زنجیره تامین سبز، گسترش ظرفیت، انتشار کربن، برنامه ریزی تولید
عنوان فارسی :

ظرفیت و برنامه ریزی تولید با محدودیت های انتشار کربن

عنوان انگلیسی :

Capacity and production planning with carbon emission constraints

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516300606
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2016.10.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 48

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Green supply chain management Capacity expansion Carbon emission Production planning

کلمات کلیدی : مدیریت زنجیره تامین سبز، گسترش ظرفیت، انتشار کربن، برنامه ریزی تولید

عنوان فارسی : ظرفیت و برنامه ریزی تولید با محدودیت های انتشار کربن

عنوان انگلیسی : Capacity and production planning with carbon emission constraints

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516300606چکیده انگلیسی
This paper builds a two-stage, stochastic model to study capacity expansion problem in logistics under cap-and-trade and carbon tax regulations. The optimal capacity expansion and production decisions are obtained, and the effects of carbon emission regulations on capacity expansion are studied. Through analytical study and a real case numerical analysis, we find that the carbon tax exhibits different impacts on optimal capacity expansion decisions in low tax rate and high tax rate, and the volatility of capacity investment cost has a larger impact on optimal capacity expansion than that of production cost.

چکیده فارسی
این مقاله یک مدل دو مرحله ای، تصادفی برای بررسی مسئله گسترش ظرفیت در تدارکات تحت مقررات مالیات بر سرمایه و مقررات کربن و تجارت ایجاد می کند. افزایش ظرفیت بهینه و تصمیم گیری های تولید به دست می آید و تاثیرات مقررات انتشار کربن برای افزایش ظرفیت مورد مطالعه قرار گرفته است. از طریق مطالعه تحلیلی و یک تحلیل عددی واقعی، ما دریافتیم که مالیات کربن اثرات متفاوتی را در تصمیم گیری در مورد افزایش ظرفیت بهینه در نرخ مالیات پایین و نرخ مالیات بالا نشان می دهد و نوسان هزینه سرمایه گذاری ظرفیت افزایش بیشتر به افزایش ظرفیت را نسبت به هزینه تولید آن دارد .

موضوعات مقاله