بازارهای سرمایه، موسسات مالی و امور مالی شرکت در چین

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
66
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
China; Capital markets; Financial institutions; Corporate finance
کلمات کلیدی :
چین؛ بازارهای سرمایه؛ موسسات مالی؛ امور مالی شرکت
عنوان فارسی :

بازارهای سرمایه، موسسات مالی و امور مالی شرکت در چین

عنوان انگلیسی :

Capital markets, financial institutions, and corporate finance in China

ژورنال :
Journal of Corporate Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119917306405
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.12.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 65

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : China; Capital markets; Financial institutions; Corporate finance

کلمات کلیدی : چین؛ بازارهای سرمایه؛ موسسات مالی؛ امور مالی شرکت

عنوان فارسی : بازارهای سرمایه، موسسات مالی و امور مالی شرکت در چین

عنوان انگلیسی : Capital markets, financial institutions, and corporate finance in China

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119917306405چکیده انگلیسی
This paper provides a modern overview of capital markets, financial institutions, and corporate finance in China. In our discussions, we highlight and describe what is unique to China. We also describe how papers in the Special Issue advance our understanding of financial markets, institutions, and corporate finance in China and in general.

چکیده فارسی
این مقاله یک مروری مدرن از بازارهای سرمایه، موسسات مالی و امور مالی شرکت در چین را فراهم می کند. در بحث های ما، آنچه که منحصر به فرد به چین استبرجسته و توصیف می کنیم . ما همچنین توضیح می دهیم که چگونه مقالات در موضوع ویژه، باعث درک ما از بازار های مالی، موسسات و امور مالی شرکت ها در چین و به طور کلی می شود .

موضوعات مقاله