رابطه ی علیتی بر سرمایه گذاری گذاری تحقیق و توسعه ICT و رشد اقتصادی در کره

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Vector error correction model R&D investment Economic growth ICT industry Korea
کلمات کلیدی :
مدل تصحیح خطای خطوط ، سرمایه گذاری R & D، رشد اقتصادی، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، کره
عنوان فارسی :

رابطه ی علیتی بر سرمایه گذاری گذاری تحقیق و توسعه ICT و رشد اقتصادی در کره

عنوان انگلیسی :

Causal relationship between ICT R&D investment and economic growth in Korea

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516306175
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.11.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Vector error correction model R&D investment Economic growth ICT industry Korea

کلمات کلیدی : مدل تصحیح خطای خطوط ، سرمایه گذاری R & D، رشد اقتصادی، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، کره

عنوان فارسی : رابطه ی علیتی بر سرمایه گذاری گذاری تحقیق و توسعه ICT و رشد اقتصادی در کره

عنوان انگلیسی : Causal relationship between ICT R&D investment and economic growth in Korea

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516306175چکیده انگلیسی
This study examined the Granger-causality between R&D investment and economic growth for Korea's ICT industry. Bidirectional Granger-causality was observed between ICT R&D investment and economic growth, and this result implies that ICT R&D investment is driven by economic growth and vice versa. When ICT R&D investment was classified into public sector and private sector, the results showed the private ICT R&D investment had stronger relationship with economic growth compared to public the ICT R&D investment. It means the private ICT R&D investment has stronger attribute of leading economic growth and induced investment by economic growth than the Public ICT R&D investment. The results also reported bidirectional causality between public ICT R&D investment and private ICT R&D investment. The establishment of two-way Granger-causality between public sector and private sector indicates a virtuous cycle has taken hold.

چکیده فارسی
در این مطالعه، علیت کاری بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کره مورد بررسی قرار گرفت. علیت دو طرفه کاری بین سرمایه گذاری R & D ICT و رشد اقتصادی مشاهده شد و این نتیجه نشان می دهد سرمایه گذاری R & D ICT به دلیل رشد اقتصادی و برعکس است. هنگامی که سرمایه گذاری تحقیق و توسعه ICT به بخش دولتی و خصوصی تقسیم شد، نتایج نشان داد سرمایه گذاری در بخش خصوصی ICT با رشد اقتصادی در مقایسه با عموم سرمایه گذاری R & D ICT رابطه قوی دارد. این بدان معنی است که سرمایه گذاری خصوصی در ICT R & D دارای ویژگی قوی تر از رشد اقتصادی پیشرو است و سرمایه گذاری را از طریق رشد اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری R & D ICT عمومی انجام می دهد. نتایج همچنین که علت دو طرفه بین سرمایه گذاری عمومی تحقیق و توسعه ICT و سرمايه گذاری اختصاصی ICT در تحقیق و توسعه را گزارش دادند. ایجاد یک علیت دقیق دو طرفه بین بخش دولتی و بخش خصوصی نشان می دهد که یک چرخه فطری به دست آمده است.

موضوعات مقاله