تأثیر تمرکز بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی در محیط کار مهمان نوازی

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2013
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
96
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Centralization Organizational citizenship behavior Deviant workplace behavior
کلمات کلیدی :
تمرکززدایی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار مکان غیر سالم
عنوان فارسی :

تأثیر تمرکز بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی در محیط کار مهمان نوازی

عنوان انگلیسی :

The effect of centralization on organizational citizenship behavior and deviant workplace behavior in the hospitality industry

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517712001835
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.10.003
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 96

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Centralization Organizational citizenship behavior Deviant workplace behavior

کلمات کلیدی : تمرکززدایی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار مکان غیر سالم

عنوان فارسی : تأثیر تمرکز بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی در محیط کار مهمان نوازی

عنوان انگلیسی : The effect of centralization on organizational citizenship behavior and deviant workplace behavior in the hospitality industry

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517712001835چکیده انگلیسی
Worker deviant behavior, and its opposite, organizational citizenship are two key aspects of employee discretionary behavior, and are important in hotel operations. The purpose of this study is to examine the influence of centralization on organizational citizenship behaviors (OCB) and deviant workplace behaviors (DWB). Survey data from 318 employees in Taiwan's hotel industry indicate that centralization is positively related to OCB, and negatively related to DWB. Moreover, procedural justice partially mediated the relationship between centralization and OCB/DWB. These results have importance for management and the paper concludes by discussing the implications of the results.

چکیده فارسی
رفتار انحرافی کارگر، و تابعیت آن، تابعیت سازمانی، دو جنبه کلیدی رفتار کارکنان اختیاری است و در فعالیتهای هتل اهمیت دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرکز بر رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) و رفتارهای انحرافی (DWB) است. داده های نظرسنجی از 318 کارمند در صنعت هتل تایوان نشان می دهد که تمرکز به طور مثبت با OCB ارتباط دارد و با DWB منفی است. علاوه بر این، عدالت قضایی بخشی از رابطه بین تمرکز و OCB / DWB را به عهده دارد. این نتایج برای مدیریت اهمیت دارد و مقاله با بحث درباره پیامدهای نتایج به نتیجه می رسد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000