اعتماد به نفس مدیر عامل و بحران مالی: شواهد از وام بانکی و قدرت نفوذ

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
68
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
CEO overconfidence Financial crisis Bank lending Bank leverage Risk culture
کلمات کلیدی :
بیش از حد اعتماد مدیر عامل، بحران مالی، وام بانکی، قدرت نفوذ بانک، فرهنگ ریسک
عنوان فارسی :

اعتماد به نفس مدیر عامل و بحران مالی: شواهد از وام بانکی و قدرت نفوذ

عنوان انگلیسی :

CEO overconfidence and financial crisis: Evidence from bank lending and leverage

ژورنال :
Journal of Financial Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405x16000222
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.04.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 68

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : CEO overconfidence Financial crisis Bank lending Bank leverage Risk culture

کلمات کلیدی : بیش از حد اعتماد مدیر عامل، بحران مالی، وام بانکی، قدرت نفوذ بانک، فرهنگ ریسک

عنوان فارسی : اعتماد به نفس مدیر عامل و بحران مالی: شواهد از وام بانکی و قدرت نفوذ

عنوان انگلیسی : CEO overconfidence and financial crisis: Evidence from bank lending and leverage

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405x16000222چکیده انگلیسی
Over a period that includes the 1998 Russian crisis and 2007–2009 financial crisis, banks with overconfident chief executive officers (CEOs) were more likely to weaken lending standards and increase leverage than other banks in advance of a crisis, making them more vulnerable to the shock of the crisis. During crisis years, they generally experienced more increases in loan defaults, greater drops in operating and stock return performance, greater increases in expected default probability, and higher likelihood of CEO turnover or failure than other banks. CEO overconfidence thus can explain the cross-sectional heterogeneity in risk-taking behavior among banks.

چکیده فارسی
در طی دوره ای که شامل بحران مالی روسیه در سال 1998 و بحران مالی 2007-2009 بود، بانک هایی با افسران اجرایی بالای همسو، احتمالا موجب تضعیف استانداردهای اعطای وام شده و از قبل پیش از بحران باعث افزایش نفوذ آن نسبت به سایر بانک ها شد، شوک از بحران بود . در طول سال های بحرانی، آنها به طور کلی افزایش پیش بینی های وام، کاهش بیشتر در عملکرد بازده اوراق و بازده سهام، افزایش بیشتر در احتمال پیش بینی احتمالی و احتمال افزایش تقاضا برای مدیران از سایر بانک ها افزایش یافت. بنابراین بیش از حد اعتماد مدیران می تواند ناهمگونی مقطعی در رفتار ریسک پذیری در میان بانک ها را توضیح دهد.

موضوعات مقاله