چالش ها و فرصت های توسعه گردشگری در ایران: چشم انداز تامین کنندگان گردشگری ایران

Elsevier تومان 14,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
3
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
9
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Destination image Destination development Iran tourism Iran nuclear Tourism suppliers Tourism development
کلمات کلیدی :
تصویر مقصد، توسعه مقصد، گردشگری ایران،انرژی هسته ای ایران، تامین کنندگان گردشگری، توسعه گردشگری
عنوان فارسی :

چالش ها و فرصت های توسعه گردشگری در ایران: چشم انداز تامین کنندگان گردشگری ایران

عنوان انگلیسی :

Challenges and opportunities for tourism development in Iran: Perspectives of Iranian tourism suppliers

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973616300435
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.05.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 2

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 9

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Destination image Destination development Iran tourism Iran nuclear Tourism suppliers Tourism development

کلمات کلیدی : تصویر مقصد، توسعه مقصد، گردشگری ایران،انرژی هسته ای ایران، تامین کنندگان گردشگری، توسعه گردشگری

عنوان فارسی : چالش ها و فرصت های توسعه گردشگری در ایران: چشم انداز تامین کنندگان گردشگری ایران

عنوان انگلیسی : Challenges and opportunities for tourism development in Iran: Perspectives of Iranian tourism suppliers

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973616300435چکیده انگلیسی
Iranian tourism industry – despite enormous potentials – has faced a number of challenges including wide ranging nuclear related sanctions, negative imagery in the west and lack of effective management of resources. The aim of this paper is to focus on the perspectives of Iranian tourism suppliers who have a crucial role in the development and success of the tourism industry in the country. The findings of this paper are based on interviews conducted in Iran with representatives of Iranian tourism suppliers from both the public and private sector. The analysis of these interviews suggests that tourism suppliers face two major challenges: (1) Iran's negative imagery in the West and (2) lack of resources to tackle this negative discourse. This paper also provides an overview of the potential future opportunities which the recently forged nuclear agreement could present for Iranian tourism suppliers.

چکیده فارسی
صنعت گردشگري ايران با وجود پتانسيل بسيار زيادي از جمله چالش هاي متعددي از جمله تحريم هاي گسترده در معرض هسته اي، تصاوير منفي در غرب و عدم مديريت منابع موثر است. هدف این مقاله تمرکز بر دیدگاه تامین کنندگان گردشگری ایران است که نقش مهمی در توسعه و موفقیت صنعت گردشگری در کشور دارد. یافته های این مقاله بر اساس مصاحبه های انجام شده در ایران با نمایندگان تامین کنندگان گردشگری در ایران از سوی بخش دولتی و خصوصی است. تجزیه و تحلیل این مصاحبه ها نشان می دهد که تامین کنندگان گردشگری با دو چالش عمده مواجه هستند: (1) تصویر منفی ایران در غرب و (2) فقدان منابع برای مقابله با این گفتمان منفی. این مقاله همچنین یک مرور کلی از فرصت های بالقوه آینده ارائه می دهد که اخیرا قرارداد هسته ای می تواند برای تامین کنندگان گردشگری ایران ارائه دهد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 14,000