چالش های تحقیق کسب و کار علمی در آمریکای لاتین

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
28
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D Latin America business schools Entrepreneurship Business management Business research
کلمات کلیدی :
تحقیق و توسعه، دانشگاه های آمریکای لاتین، کارآفرینی، مدیریت کسب و کار، تحقیقات تجاری
عنوان فارسی :

چالش های تحقیق کسب و کار علمی در آمریکای لاتین

عنوان انگلیسی :

Challenges for scholarly business research in Latin America

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315002738
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.06.042
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 28

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D Latin America business schools Entrepreneurship Business management Business research

کلمات کلیدی : تحقیق و توسعه، دانشگاه های آمریکای لاتین، کارآفرینی، مدیریت کسب و کار، تحقیقات تجاری

عنوان فارسی : چالش های تحقیق کسب و کار علمی در آمریکای لاتین

عنوان انگلیسی : Challenges for scholarly business research in Latin America

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315002738چکیده انگلیسی
Nations consider R&D a fundamental way to spur business innovation, increase the international competitiveness of domestic firms, achieve higher levels of economic growth, and increase the social welfare of its citizens. The empirical evidence indicates that, in the Latin America region, investment in R&D is comparatively low, largely depends on public funds, and is highly concentrated in academic research with limited business applications. Empirical evidence suggests a lack of connection in the region between those who produce knowledge (academia) and those who use that knowledge (business practitioners). This paper argues that business schools in the region have a role to play filling this gap by conducting more research with real-world business applications and by fostering innovative entrepreneurship among business school students.

چکیده فارسی
ملل، تحقیق و توسعه را یک راه اساسی برای تحریک نوآوری کسب و کار، افزایش رقابت بین المللی شرکت های داخلی، دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی شهروندان خود می دانند. شواهد تجربی نشان می دهد که در منطقه آمریکای لاتین سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه نسبتا پایین است و عمدتا به بودجه عمومی بستگی دارد و در تحقیقات علمی با برنامه های کاربردی محدود تجاری متمرکز است. شواهد تجربی نشان می دهد عدم ارتباط در منطقه بین کسانی که تولید دانش (دانشگاهی) و کسانی که از آن دانش (شرکت کنندگان کسب و کار) استفاده می کنند. این مقاله استدلال می کند که مدارس تجاری در منطقه نقش پر کردن این شکاف را با تحقیق بیشتر با برنامه های کاربردی کسب و کار در دنیای واقعی و با تقویت کارآفرینی نوآورانه در میان دانش آموزان مدارس کسب می کنند.

موضوعات مقاله