هیاهوی تحقیق و توسعه چین – بررسی اثرات بهره وری بر روی انواع مالکیت و در طول زمان

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
56
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Productivity R&D China Ownership type Patents
کلمات کلیدی :
بهره وری، تحقیق و توسعه، چین، نوع مالکیت، اختراعات
عنوان فارسی :

هیاهوی تحقیق و توسعه چین - بررسی اثرات بهره وری بر روی انواع مالکیت و در طول زمان

عنوان انگلیسی :

China's R&D explosion—Analyzing productivity effects across ownership types and over time

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001274
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.07.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 56

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Productivity R&D China Ownership type Patents

کلمات کلیدی : بهره وری، تحقیق و توسعه، چین، نوع مالکیت، اختراعات

عنوان فارسی : هیاهوی تحقیق و توسعه چین - بررسی اثرات بهره وری بر روی انواع مالکیت و در طول زمان

عنوان انگلیسی : China's R&D explosion—Analyzing productivity effects across ownership types and over time

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001274چکیده انگلیسی
In the past years, Chinese firms increased their spending on R&D substantially and worked on achieving a higher quality level of R&D. We analyze whether different R&D activities show a positive influence on total factor productivity (TFP) for firms of different ownership types and across two time periods. Our panel dataset with annual information allows us to study listed firms over the two time periods 2001–2006 and 2007–2011. Privately owned enterprises (POEs) not only obtain higher returns from own R&D than majority and minority state-owned enterprises (SOEs), they are also able to increase their leading position. Overall strong increases in the size of patent stocks are related to a decreasingly positive or even vanishing influence on TFP. POEs not only produce R&D of the highest quality but are also the only ownership type profiting from higher quality. Up to now research collaborations allow almost no benefit with the only exception stemming from domestic collaborations with individuals. Our comprehensive analysis depicts strengths but also weaknesses of the corporate sector in China. We derive implications for the further development of economic policies.

چکیده فارسی
در سال های گذشته، شرکت های چینی هزینه های خود را برای تحقیق و توسعه به میزان قابل توجهی افزایش دادند و در دستیابی به یک سطح بالاتری از کیفیت تحقیق و توسعه کار کردند. ما تحلیل می کنیم که آیا فعالیت های مختلف تحقیق و توسعه تاثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل (TFP) برای شرکت های نوع مالکیت مختلف و در دو دوره زمانی دارد. مجموعه داده های پانل با اطلاعات سالانه ما را قادر می سازد تا شرکت های ذکر شده را در دو دوره زمانی 2001-2006 و 2007-2011 بررسی کنیم. شرکت های خصوصی (POEs) نه تنها اکثریت درآمدشان ازخود تحقیق و توسعه بود و بیشتر از اقلیت های دولتی (SOEs)، آنها همچنین قادر به افزایش موقعیت برتری خود بودند. به طور کلی افزایش شدید حجم سهام ثبت شده مربوط به تاثیر مثبت یا حتی نزول TFP است. POE نه تنها تولید R & D از بالاترین کیفیت، بلکه همچنین تنها نوع مالکیت از کیفیت بالاتر بهره مند است. تا کنون همکاری های پژوهشی تقریبا هیچ مزیتی را تنها با استثنای ناشی از همکاری های داخلی با افراد ایجاد نمی کند. تجزیه و تحلیل جامع ما نقاط قوت و ضعف بخش شرکت در چین را نشان می دهد. ما برای پیشرفت بیشتر سیاست های اقتصادی، مفاهیم را به دست می آوریم.

موضوعات مقاله