طبقه بندی سفرهای چند مقصد در اتریش با داده های بزرگ

Elsevier تومان 24,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Multi-destination trips Destination marketing Flickr Geotagging Big data
کلمات کلیدی :
سفرهای چند مقصد، بازاریابی مقصد، برچسب گذاری جغرافیایی فلیکر، داده های بزرگ
عنوان فارسی :

طبقه بندی سفرهای چند مقصد در اتریش با داده های بزرگ

عنوان انگلیسی :

Classifying multi-destination trips in Austria with big data

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221197361630112X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.11.002
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Multi-destination trips Destination marketing Flickr Geotagging Big data

کلمات کلیدی : سفرهای چند مقصد، بازاریابی مقصد، برچسب گذاری جغرافیایی فلیکر، داده های بزرگ

عنوان فارسی : طبقه بندی سفرهای چند مقصد در اتریش با داده های بزرگ

عنوان انگلیسی : Classifying multi-destination trips in Austria with big data

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221197361630112Xچکیده انگلیسی
Multi-destination trips are interesting for research in order to see which destinations are combined into one leisure trip. The aim of this study is to classify multi-destination trips in Austria based on geotagged photos on Flickr. The study sample includes tourists in Austria who visited at least two different cities based on the geolocations of their photos. The results revealed three types of multi-destination trips: (1) single destination trips (57%); (2) base camp trips (30%); and (3) regional tour trips (13%). Furthermore, cluster analysis was conducted to categorize the cities. The first cluster covers the eastern part of the country, which includes larger cities such as Vienna and Graz, and the second cluster refers to the western part of Austria. Practical implications includes creating joint marketing campaigns and new tourism products such as hiking trails between cities in the same cluster.

چکیده فارسی
سفرهای چند مقصد برای تحقیق جالب است، تا ببینند که مقصد در یک سفر تفریحی ترکیب شده است. هدف این مطالعه طبقه بندی سفرهای چند مقصد در اتریش بر اساس عکس های جغرافیایی در فلیکر است. نمونه پژوهش شامل گردشگران اتریشی است که حداقل دو شهر مختلف را بر اساس موقعیت جغرافیایی عکس های خود بازدید کرده اند. نتایج نشان داد سه نوع سفر چند مقصد: (1) سفرهای تک مقصد (57٪)؛ (2) سفرهای اردوگاه پایه (30٪)؛ و (3) سفرهای منطقه ای (13٪). علاوه بر این، تجزیه و تحلیل خوشه ای به منظور طبقه بندی شهرهای انجام شد. قسمت اول قسمت شرقی شرقی کشور را شامل می شود که شامل شهرهای بزرگ مانند وین و گراس می شود و قسمت دوم به قسمت غربی اتریش اشاره دارد. پیامدهای عملی شامل ایجاد کمپین بازاریابی مشترک و محصولات گردشگری جدید مانند پیاده روی بین شهرهای در همان قسمت است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 24,000