حق العمل دسته ای دیگر: یارانه های نوآورانه و شبکه های همکاری تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
87
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Innovation policy R&D subsidy Collaboration networks Embeddedness Technology cluster
کلمات کلیدی :
خط مشی نوآوری، یارانه R & D، شبکه های همکاری، مشارکت، گروه فناوری
عنوان فارسی :

حق العمل دسته ای دیگر: یارانه های نوآورانه و شبکه های همکاری تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

Another cluster premium: Innovation subsidies and R&D collaboration networks

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315000785
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.05.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 87

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Innovation policy R&D subsidy Collaboration networks Embeddedness Technology cluster

کلمات کلیدی : خط مشی نوآوری، یارانه R & D، شبکه های همکاری، مشارکت، گروه فناوری

عنوان فارسی : حق العمل دسته ای دیگر: یارانه های نوآورانه و شبکه های همکاری تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : Another cluster premium: Innovation subsidies and R&D collaboration networks

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315000785چکیده انگلیسی
This paper investigates the allocation of R&D subsidies with a focus on the granting success of firms located in clusters. On this basis it is evaluated whether firms in these clusters are differently embedded into networks of subsidized R&D collaboration than firms located elsewhere. The theoretical arguments are empirically tested using the example of the German biotechnology firms’ participation in the 6th EU-Framework Programmes and national R&D subsidization schemes in the early 2000s.We show that clusters grant firms another premium to their location, as they are more likely to receive funds from the EU-Framework Programmes and hold more favorable positions in national knowledge networks based on subsidies for joint R&D.

چکیده فارسی
در این مقاله، تخصیص یارانه های تحقیق و توسعه با تمرکز بر موفقیت اعطای شرکت های موجود در خوشه بررسی می شود. بر این اساس ارزیابی می شود که آیا شرکت ها در این خوشه ها به طور متفاوتی در شبکه های همکاری تحقیق و توسعه یارانه ای از شرکت هایی که در جای دیگر قرار دارند، تعبیه شده اند. استدلال های نظری از لحاظ تجربی با استفاده از مثال شرکت های شرکت های بیوتکنولوژی آلمان در برنامه های هفتم و چهارم برنامه های یارانه گذاری R & D در اوایل 2000s مورد آزمایش قرار گرفته است. ما نشان می دهیم که خوشه ها به شرکایشان اجازه می دهند یکی دیگر از حق بیمه های خود را به محل خود برسانند؛ زیرا احتمال بیشتری برای دریافت کمک مالی از برنامه های اتحادیه اروپا دارند و موقعیت های مثبت تر را در شبکه های دانش ملی بر اساس یارانه برای تحقیق و توسعه مشترک فراهم می کنند.

موضوعات مقاله