همکاری تولید ارزش در پروژه های همکاری های تحقیق و توسعه دیجیتال، دانشگاه و صنعت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
83
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Value co-creation Value proposition co-production University–industry collaboration Knowledge exchange Digital research R&D collaboration
کلمات کلیدی :
همکاری ارزش، همکاری تولید گزاره ارزش، همکاری دانشگاه و صنعت، مبادله دانش، تحقیق دیجیتالی، همکاری تحقیق و توسعه
عنوان فارسی :

همکاری تولید ارزش در پروژه های همکاری های تحقیق و توسعه دیجیتال، دانشگاه و صنعت

عنوان انگلیسی :

The co-production of value in digital, university–industry R&D collaborative projects

ژورنال :
Industrial Marketing Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850116300426
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.03.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 83

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Value co-creation Value proposition co-production University–industry collaboration Knowledge exchange Digital research R&D collaboration

کلمات کلیدی : همکاری ارزش، همکاری تولید گزاره ارزش، همکاری دانشگاه و صنعت، مبادله دانش، تحقیق دیجیتالی، همکاری تحقیق و توسعه

عنوان فارسی : همکاری تولید ارزش در پروژه های همکاری های تحقیق و توسعه دیجیتال، دانشگاه و صنعت

عنوان انگلیسی : The co-production of value in digital, university–industry R&D collaborative projects

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850116300426چکیده انگلیسی
In the context of R&D collaborations between universities and industry, this study investigates the co-production process and the contextual elements that shape it. We develop a conceptual framework that builds on the service-dominant logic perspective that value propositions emerge from the interaction between co-producing parties and the integration of resources. Specifically, the framework explicates how individual, organizational, and external factors shape the type of interactions and the platforms used, the availability and use of operand and operant resources, and the organizational and individual outcomes sought in R&D collaborative projects. We investigate the interplay among these factors through group interviews with UK industry practitioners and university researchers in the context of digital research projects. The types of interaction, resources, and outcomes sought that characterize successful R&D collaboration are revealed, and the contextual aspects that enable, facilitate, block, or create barriers to successful R&D collaborations are identified. Finally, we propose five practical principles for the successful development of collaborative R&D projects within the university–industry context.

چکیده فارسی
در چارچوب همکاری های تحقیق و توسعه بین دانشگاه ها و صنعت، این مطالعه به بررسی فرآیند تولید مشترک و عناصر متفاوتی که آن را شکل می دهد، می پردازد . ما یک چارچوب مفهومی را ایجاد می کنیم که مبتنی بر دیدگاه منطقی غالب خدماتی است که گزاره های ارزش از تعامل بین طرف های تولید کننده و ادغام منابع حاصل می شود. به طور مشخص، چارچوب توضیح می دهد که چگونه عوامل فردی، سازمانی و خارجی، نوع تعاملات و سیستم عامل های استفاده شده، در دسترس بودن و استفاده از منابع اپران و عملیات و نتایج سازمانی و فردی را که در پروژه های همکاری تحقیقاتی مورد نظر است، شکل می دهد. ما از طریق مصاحبه های گروهی با متخصصان صنعت انگلستان و محققان دانشگاه در زمینه پروژه های تحقیق دیجیتالی، درگیری میان این عوامل را بررسی می کنیم. انواع تعامل، منابع و نتایج به دنبال آن که همکاری موفقیت آمیز تحقیق و توسعه را مشخص می کنند، و جنبه های محتوائی که قادر به تسهیل، تسریع و ایجاد موانع برای همکاری های موفقیت آمیز تحقیق و توسعه هستند شناسایی می شوند. در نهایت، ما پنج اصل عملی برای توسعه موفقیت آمیز پروژه های مشترک تحقیق و توسعه در حوزه صنعت دانشگاه پیشنهاد می کنیم.

موضوعات مقاله