نظرات در مورد استراتژی شرکت و نظریه والدین، مایکل گولد، اندرو کمپل و مارکوس الکساندر. برنامه ریزی طولانی مدت، دوره 31، شماره 2، آوریل 1998، صفحات 308-314

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
4
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
30
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

نظرات در مورد استراتژی شرکت و نظریه والدین، مایکل گولد، اندرو کمپل و مارکوس الکساندر. برنامه ریزی طولانی مدت، دوره 31، شماره 2، آوریل 1998، صفحات 308-314

عنوان انگلیسی :

Comments on ‘Corporate strategy and parenting theory’, Michael Goold, Andrew Campbell and Marcus Alexander. Long Range Planning, Volume 31, Issue 2, April 1998, Pages 308–314

ژورنال :
Long Range Planning
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630116302709
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.lrp.2016.12.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 3

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 30

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : نظرات در مورد استراتژی شرکت و نظریه والدین، مایکل گولد، اندرو کمپل و مارکوس الکساندر. برنامه ریزی طولانی مدت، دوره 31، شماره 2، آوریل 1998، صفحات 308-314

عنوان انگلیسی : Comments on ‘Corporate strategy and parenting theory’, Michael Goold, Andrew Campbell and Marcus Alexander. Long Range Planning, Volume 31, Issue 2, April 1998, Pages 308–314

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630116302709